ติดต่อเรา


หน่วยบริการฝึกอบรม วว. เทคโนธานี คลองห้า เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2577-9517 โทรสาร 0-2577-9009 Call Center 0-2577 9300 e-mail : training@tistr.or.th