นางสาวนภัสวรรณ อุทัยธีรนันท์
Tel.  02-577-9258
E-mail : napatsawan@tistr.or.th

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 ม.3 เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรสาร 0-2577-9009
Call Center 0-2577 9300
e-mail : tistr@tistr.or.th