ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัยที่เชี่ยวชาญ (Research focus) ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.) ให้บริการด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ อย่างครบวงจร ทั้งในด้านให้คำปรึกษาวิจัยและพัฒนาออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลและระบบควบคุมอัตโนมัติตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรกลอัตโนมัติให้กับผู้ประกอบการ โดยมี คณะนักวิจัยและทีมงาน ดังนี้    ดร. อิศราฐ์ เชาระกำ Isara Chaorakam  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ…

Read More

บริการ/ทดสอบ

      นางสาวนภัสวรรณ อุทัยธีรนันท์    โทรศัพท์ 02-577-9258    อีเมล์ : napatsawan@tistr.or.th  

Read More

ผลงานและผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี/นวัตกรรม 1. เครื่อง Freeze Dry 2.  เครื่อง Gantry Robot 3. Elongational Stress tester 4. เครื่องสุ่มข้าวโพด 5. เครื่องสุ่มรำ 6. เครื่องสุ่มมันเส้น 7.…

Read More
นายเอกชัย ธรรมสัตย์

Mr. Ekachai THAMMASAT

Fields of Expertise/Field of Interest : Automation Control System and Image Processing

นายธนิสร์ วัยโรจนวงศ์

Mr. Thanit VAIROJANAWONG

Fields of Expertise/Field of Interest : Automation Control System and Robotics

นายทวี ทองคำ

Mr. Thawee THONGKHAM

Fields of Expertise/Field of Interest : Agricultural Machinery Design

นายทรงเกียรติ รอดแดง

Mr. Songkiat RODDEANG

Fields of Expertise/Field of Interest : Automation Control System and Robotics