ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.)

Siriporn Larpkiattavorn, Ph.D.
Expert Centre of Innovative Materials (InnoMat)


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 ม.3 เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)
35 Moo 3, Technopolis, Ministry of Science and Technology, Khlong 5, Khlong Luang, Pathumthani, Thailand, 12120
Telephone: 66 2577 9427
Fax: 662 577 9426
e-mail: siriporn@tistr.or.th