คุณวุฒินัย กกกำแหง
Mr.Wuttinai Kokkamhaeng

การศึกษา

M.Sc., Civil Engineering (Soil Mechanics),
Rangsit University, Thailand

ความเชี่ยวชาญ

Interlocking Block