ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร วว. มอบผลงานวิจัยพัฒนา “น้ำอิเล็กทรอไลต์สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค” ที่มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา โดยไม่มีสารตกค้าง ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ASTM E 2315-16 จำนวน 1,000 ลิตร ให้แก่ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เนื่องในวันแม่แห่งชาติ “12 สิงหาคม” สนับสนุนภารกิจ ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน อพวช. เทคโนธานี (Community Isolation) เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ซึ่งอยู่ระหว่างการรอส่งต่อโรงพยาบาล และใช้เป็นสถานที่สำหรับดูแลกลุ่มคนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษระหว่างรอเตียง เพื่อลดปัญหาแพร่ระบาดการติดเชื้อของคนภายในครอบครัวและชุมชน โอกาสนี้ นายนุกูล เกาะโพธิ์ รองนายก อบต. คลองห้า คณะผู้บริหาร อพวช. ร่วมรับมอบด้วย ทั้งนี้ วว. พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ณ อาคารเรือนพักนักวิทย์ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *