ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมผู้บริหาร วว. มอบผลงานวิจัยและพัฒนา “น้ำอิเล็กโทรไลต์ สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค” จำนวน 1,050 ลิตร ให้แก่ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อนำไปใช้ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19ในกิจการของกรมราชทัณฑ์ โดยน้ำอิเล็กโทรไลต์ฯ ดังกล่าว มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดไวรัสโควิด-19 แบคทีเรีย เชื้อรา โดยไม่มีสารตกค้าง ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพข้อแนะนำการใช้งานและการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ASTM E 2315-16 ใช้สำหรับฉีดพ่นและเช็ดถูทำความสะอาดอาคารบ้านเรือน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ กรมราชทัณฑ์ จังหวัดนนทบุรี


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *