ความเชี่ยวชาญ

  ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร Siriporn Larpkiattaworn, Ph.D. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ความเชี่ยวชาญ Advance Materials, Porous Materials, Ceramic Processing, Composite Materials ดร.อาริสา ใจอยู่ Arisa…

Read More

บริการ

  บริการวิเคราะห์ทดสอบ   รายการเครื่องมือและค่าบริการ   ใบคำขอรับบริการ *** Hi Light ***      

Read More

ผลงานและผลิตภัณฑ์

  วัสดุป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง เทคโนโลยีเมมเบรน ตัวเร่งปฎิกริยา บล็อกประสาน วว. ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา แผ่นยางปูพื้น ยางกันกระแทก ผลิตภัณฑ์กาวติดฟันปลอม (Denture Adhesive) เฝือกอ่อนย่อยสลายได้จากวัสดุพลาสติกชีวภาพ “Biosplint” เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็ก เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด   SEM   XRD   XRF   Surface…

Read More
ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร

Siriporn Larpkiattaworn, Ph.D.

Advance Materials, Porous Materials, Ceramic Processing, Composite Materials

วุฒินัย กกกำแหง

Wuttinai Kokkamhaeng

Interlocking Block

ดร.อาริสา ใจอยู่

Arisa Jaiyu, Ph.D.

Membrane and Polymer

ดร.เจต พานิชภักดี

Jate Panichpakdee, Ph.D.

Rubber and Polymer