วว. ผนึกกำลัง JAIMA จัดการประชุม APPLICATION OF INGREDIENT FOR FUNCTIONAL FOOD AND COSMETICs เพื่อพัฒนาต่อยอดและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับอาหารฟังก์ชั่น การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย