ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) ได้รับเชิญจาก UBM ให้ร่วมงาน Food Ingredients Vietnam 2018 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดย ดร.บุณณนิดา โสดา ผอ.กตป. ได้บรรยายเรื่อง How R&D can help to add value to agro products, real case study for SMEs และ ดร.สุภาภรณ์ เลขวัต นักวิจัย ศนอ.บรรยายเรื่อง Encapsulation in food and beverage industry ทั้งนี้ ได้ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำ วว. และ ศนอ.จัดแสดงผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับ Natural functional ingredient และ functional food โดย น.ส.เนาวพันธ์ ดลรุ้ง นำเสนอเกี่ยวกับการแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ส่วนผสมในอาหาร จากบริษัทชั้นนำในเอเชีย นอกจากนี้ยังมีการประกวดนวัตกรรมอาหารจากเยาวชนระดับมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลรองอันดับ 1 ผลิตภัณฑ์ Banana Blossom & Ginger jelly drink