ความเชี่ยวชาญ

ความเชี่ยวชาญและผลงานของบุคลากร เรามีทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่พร้อมให้ความช่วยเหลือกับท่าน

Read More

บริการ

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ Innofood ให้บริการทางด้านวิจัยและพัฒนาได้อย่างครบวงจร โดยที่งานของเราจะประกอบไปด้วย

Read More

ผลงานแและผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนสารสำคัญตามธรรมชาติ ที่เป็นผลงานของนักวิจัย ศนอ. ซึ่งพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ

Read More

ความเชี่ยวชาญและผลงานของบุคลากร

เรามีทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาที่พร้อมให้ความช่วยเหลือกับท่าน

นางภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด

Mrs. Pattra Ahmadi Pirshahid

ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ

ดร.ปนิดา บรรจงสินศิริ

Dr. Panida Banjongsinsiri

นักวิจัยอาวุโส

ดร. โศรดา วัลภา

Dr. Sorada Wanlapa

นักวิจัยอาวุโส

ดร.สุภาภรณ์ เลขวัต

Dr. Supaporn Lekhavat

นักวิจัย

  • วีดีโอแนะนำศนอ.