ติดต่อผู้ประสานงาน

งานบริการ ด้านพลังงาน

 • งานวิเคราะห์ชีวมวลและเชื้อเพลิงแข็ง
  คุณศรัทธา วัฒนธรรม หรือ คุณปิยนันท์ ศรีศิริ
  Tel:มือถือ 098-3279819
  Tel: 0 2577 9508
  E-mail:satta@tistr.or.th หรือ energylab@tistr.or.th
 • งานวิเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงเหลว
  คุณปิยนันท์ ศรีศิริ
  Tel: 0 2577 9495
  E-mail: piyanan@tistr.or.th
งานบริการด้านสิ่งแวดล้อม

 • งานบริการที่ปรึกษาและงานวิเคราะห์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม
  คุณณทัตยา สุวรรณปักษ์  

  Tel: 0 2577 9449
  E-mail: natataya@tistr.or.th
 • งานวิเคราะห์น้ำ
  คุณวิญญา พิทักษ์สิน
  Tel: 0 2577 9484
  Email : winya@tistr.or.th
เรา ศนพ. ยินดีให้บริการ

 


 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 ม.3 เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-9000
โทรสาร 0-2577-9009
Call Center 0-2577 9300
e-mail : tistr@tistr.or.th