14 ส.ค 2563  ณ ห้องประชุม 11 ชั้น 3 RD 2 วว. เทคโนธานี คลองห้า นายเฉลิมชัย จีระพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ดร.บริสุทธิ์ จันทร์วงค์ไพศาล นักวิจัยอาวุโส ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอการทำงานของ “การพัฒนาเตาชีวมวลเพื่อชุมชน” ให้กับคณะทำงานของหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวทางการใช้ประโยชน์ และชมสาธิตการใช้เตาเผาชีวมวลที่วิจัยขึ้นมา ณ ห้องประชุม 11 ชั้น 3 RD 2 วว.เทคโนธานีคลองห้า