วว.โชว์กิจกรรมสถานีสีเขียว “ไข่น้อยต่อยมด” ในงานแถลงข่าวการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

วว.โชว์กิจกรรมสถานีสีเขียว “ไข่น้อยต่อยมด”
ในงานแถลงข่าวการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561