วันที่ 22 ม.ค. 61 ศนก. ศนอ. ศนพ. และ ศคช. มาเยี่ยม เครือ บ. น้ำตาลเกษตรไทยฯ KTIS จ. นครสวรรค์ เพื่อมองหาโอกาส โครงการ Spear Head นำโดย ผอ. รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์