กลุ่มบริการวิเคราะห์ / ทดสอบ ปุ๋ย ดิน น้ำ พืช

3 ขั้นตอนง่ายๆ ได้ผลรวดเร็วทันใจ

สถานที่ส่งตัวอย่าง

1. ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ชั้น 1 อาคารวิจัยและพัฒนา หรืออาคาร 21
เลขที่ 35 หมู่ 3 .คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 025779004

2. สถานีวิจัยลำตะคอง เลขที่ 333 หมุ่ 12 .มิตรภาพ ต.แก่งหีบ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร. 044390107

ช่องทางการติดต่อ

กลุ่มบริการวิเคราะห์/ทดสอบ    โทร. 025779243 (สายตรง)

ช่องทางการชำระเงิน

1. เงินสด

2. เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่ายในนามสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

3. โอนเงินผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 ชื่อบัญชีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” หมายเลขบัญชี 039-1-07800-3 ประเภทออมทรัพย์