วว. โดย ศนก (ชลธิชา นิวาสประกฤติ และคณะ) และ ศนอ (ดร. ปนิดา บรรจงสินศิริ และคณะ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรก รจังหวัดนนทบุรี นำเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจใบบัวบกทอดกรอบ จังหวัดนนทบุรี 14 มิย 2561 ณ วว. เทคโนธานี