การเปิดเผยข้อมูลองค์กรและความโปร่งใส ในการกำกับดูแลที่ดี
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

การเปิดเผยข้อมูลองค์กรและความโปร่งใส ในการกำกับดูแลที่ดี

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)


ผลการสืบค้น  คำว่า  'Csr'
การสืบค้นนี้ เป็นเพียงการช่วยค้นจากชื่อเรื่อง ในทุกหมวดหมู่เท่านั้น ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลในระบบสนับสนุนอื่นๆ

↑↑
Total  1,389  read in this category

Copyright ©2022 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready