กรุณารอสักครู่..
ระบบกำลังเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูล
หรือคลิกเองเพื่อเปิด
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)