TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research


ดัชนีชื่อเรื่อง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. คอลัมน์ คุยเฟื่องเรื่องวิทย์


เรียงตาม

Download PDF รายบทความ ดัชนีฉบับ * read
1สถานีวิจัยลำตะคอง แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ เปิดประตูสู่งานวิจัยเกษตรถิ่นิสาน บทสัมภาษณ์ นายมนตรี แก้วดวง ผู้อำนวยการสถานีวิจัยลำตะคอง วว.
3504-02196
2งานบริการอุตสาหกรรม ต้องทำด้วยใจ พัฒนาต่อไปสู่นวัตกรรมบริการ บทสัมภาษณ์ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.)
3503-02417
3SDGs กับความยั่งยืนทางนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาของ วว. บทสัมภาษณ์ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (พย.)
3502-02544
4สะแกราช วว. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และพื้นที่สงวนชีวมนฑลของโลก บทสัมภาษณ์ นายสุรชิต แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วว.
3501-02525
รวม 1682
* หมายเหตุ : ดัชนีฉบับ = ปีที่ฉบับที่-คอลัมน์ที่ (1 ปี มี 4 ฉบับ ฉบับละ 8 คอลัมน์)

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่จัดทำโดย สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ แต่อนุญาตให้คัดลอกหรือทำซ้ำได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)