TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research


ดัชนีชื่อเรื่อง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ประจำปี 2021


เรียงตาม

Download PDF รายบทความ ดัชนีฉบับ * read
1[อินโนเทรนด์] - แอสตาแซนทิน (Astaxanthin) กับประโยชน์ที่มีมากกว่าการต้านอนุมูลอิสระ
- มะม่วงหาวมะนาวโห่ กับการต้านอนุมูลอิสระ

3603-05125
23-MCPD and Glycidyl Ester สารปนเปื้อนจากกระบวนการผลิตน้ำมันพืช
3603-06105
3CANVA สร้างสื่อด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียว
3603-03115
4การกำจัดสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย
3602-05152
5การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (Digital Transformation)
3604-0373
6การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวฮางงอก การแปรรูป และการออกแบบบรรจุภัณฑ์
3604-0785
7การวิจัยเกษตรสร้างสรรค์บนมาตรฐานเกษตรปลอดภัย GAP บทสัมภาษณ์ ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์
3604-02259
8การวิเคราะห์สารในกัญชาจากห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา บทสัมภาษณ์ นางสุภาพร จิรไกรโกศล ผอ.ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา
3603-02320
9งานวิจัยสารชีวภัณฑ์เพื่อเกษตรปลอดภัย
3603-07123
14ทิศทางขับเคลื่อนงานวิจัยด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่งานบริการในชีวิตจริง บทสัมภาษณ์ ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว.
3602-02261
15ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ เพื่อประโยชน์ขององค์กร
3601-03161
16นวัตกรรมเครื่องสำอางจากกัญชง
3601-05188
17ปรุงปุ๋ยปรับดิน ทำอย่างไร ใครช่วยที
3601-01185
18ปลดล็อกกัญชาและกัญชง วว.พร้อมสนับสนุนการควบคุมคุณภาพสารสกัด เพื่อการน?ำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3603-01143
19พิษวิทยานิเวศ (Ecotoxicology)
3604-0576
20มาลัยวิทยสถาน
3602-01148
21วว. ขับเคลื่อน BCG Model ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีภายในประเทศ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้จัดการ PPE ใช้แล้ว & ขยะปลอดเชื้อจากโควิด-19 เปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
3603-08118
22วว. โชว์ผลงานวิจัยพัฒนา ร่วมขับเคลื่อน BCG Model พลังเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3601-08167
23วัสดุดูดซับจากยางพารานาโนเทคโนโลยี สำหรับขจัดน้ำมันปนเปื้อน
3602-08139
24สแกนเอกสารเป็น PDF ด้วยโทรศัพท์มือถือ ทั้งระบบ iOS และ Android
3602-03164
25อัตราการยอมรับที่ผิดพลาด และอัตราการปฏิเสธที่ผิดพลาด
3602-06124
26เกษตรปลอดภัย ทำอย่างไรในกระบวนการผลิตพืชอาหาร
3604-0194
27เกาะกระแส COVID-19 กับเครื่องมือทางการแพทย์
3601-06145
28เกาะกระแส COVID-19 กับเครื่องมือทางการแพทย์ ภาค 2
3604-0666
29เทคโนโลยี วว. พร้อมใช้ แก้ปัญหาผลผลิต"ลองกอง"ล้นตลาด
3604-0878
30เปิดส่อง ห้องแล็บประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ กับมาตรฐานระดับโลก บทสัมภาษณ์ นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมสมุนไพร
3601-02206
31เมื่อติดโควิด ชีวิตจะไปทางไหนดี ?
3602-04126
32แง่คิดการใช้ศัพท์เทคนิควิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์
3601-07156
33แบตเตอรี่เพื่อจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
3603-04105
34โปรตีนจากมันฝรั่ง ช่วยบำรุงรักษากล้ามเนื้อ
3601-04181
35โรงเก็บรักษาหัวทำพันธุ์หอมแบ่ง ด้วยระบบแสงอัลตราไวโอเลตซี
3602-07137
รวม 4525
* หมายเหตุ : ดัชนีฉบับ = ปีที่ฉบับที่-คอลัมน์ที่ (1 ปี มี 4 ฉบับ ฉบับละ 8 คอลัมน์)
เปิดอ่านแบบ flip e-book ทั้งฉบับ ไปจำนวน 964ครั้ง
ดาวน์โหลดวารสารทั้งฉบับ ไปจำนวน 575ครั้ง
ดาวน์โหลดเป็นรายบทความ ไปจำนวน 4525ครั้ง
เผยแพร่ไปรวมทั้งสิ้น (964 x 8) + (575 x 8) + 4525 = 16837รายการ

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่จัดทำโดย สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ แต่อนุญาตให้คัดลอกหรือทำซ้ำได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)