TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research


ดัชนีชื่อเรื่อง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ประจำปี 2020


เรียงตาม

Download PDF รายบทความ ดัชนีฉบับ * read
1: วาดภาพบนร่างกายป้องกันแมลงดูดเลือด
: จะเป็นไปได้จริงหรือที่จะมี...ดอกไม้สีน้ำเงิน ?

3501-04274
2: โบรมิเลน : เอนไซม์ย่อยโปรตีนจากสับปะรด
: สมุนไพรต้านเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสที่ก่อให้เกิดโรคเกาต์

3502-05274
3(1) การมีชีวิตของเชื้อไวรัสโคโรนารอบตัวเรา
(2) การปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน

3504-05104
4(1) พืชไม้ในบ้าน สามารถทำความสะอาดอากาศในบ้านของคุณ
(2) สาหร่ายน้ำมันตัวจิ๋ว : พลังงานทางเลือกใหม่ม

3503-04202
5(1) แนวคิดวิถีชีวิตในระบบปรับอากาศ ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
(2) ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้า

3504-04109
63 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดส่งเสริมการขายออนไลน์ ผลงานวิจัย วว. เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย รับวิถีชีวิตใหม่ New Normal
3503-08209
7SDGs กับความยั่งยืนทางนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาของ วว. บทสัมภาษณ์ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (พย.)
3502-02456
8Stage-Gate Process หนทางสู่นวัตกรรม
3502-01402
9การทดสอบวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการทดสอบ
3503-06204
10การประยุกต์ใช้รังสียูวีในการทดสอบ
3502-06285
11งานบริการอุตสาหกรรม ต้องทำด้วยใจ พัฒนาต่อไปสู่นวัตกรรมบริการ บทสัมภาษณ์ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.)
3503-02339
16ถอดรหัสการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3503-01367
17ผู้สูงอายุในประเทศไทย : ความต้องการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้สูงวัย ตอนที่ 1
3503-07195
18ผู้สูงอายุในประเทศไทย : ความต้องการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้สูงวัย ตอนที่ 2
3504-07105
19มาตรการการใช้ประโยชน์จาก กัญชง กัญชา
3501-07271
20ระดับน้ำและการใช้งาน
3504-0697
21รู้จักป่าสะแกราช พื้นที่สงวนชีวมณฑลหนึ่งในสามเพชรยอดมงกุฎแห่งนครราชสีมา
3501-01409
22รู้จักพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
3503-03191
23วว. มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3502-08262
24วว.วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่จังหวัดก
3501-08256
25สถานีวิจัยลำตะคอง แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ เปิดประตูสู่งานวิจัยเกษตรถิ่นิสาน บทสัมภาษณ์ นายมนตรี แก้วดวง ผู้อำนวยการสถานีวิจัยลำตะคอง วว.
3504-02119
26สะแกราช วว. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และพื้นที่สงวนชีวมนฑลของโลก บทสัมภาษณ์ นายสุรชิต แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วว.
3501-02454
27เขียนโปรแกรมแบบไม่เหนื่อย (หรือจะเหนื่อยมากขึ้น)
3502-03260
28เครื่องมือตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล
3501-03262
29เทคนิคการทดสอบถังลมด้วยแรงดันน้ำ
3501-06253
30เบาหวาน โรคที่ต้องใส่ใจในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19
3503-05197
31เริ่มต้นกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
3504-0386
32เห็ดโคนญี่ปุ่นสายพันธุ์ใหม่
3504-0887
33แนวทางการวิจัยด้าน Plant-based protein
3502-07269
34แร่เพอร์ไลต์ ทำอะไรได้บ้าง
3502-04269
35โควิด-19 ไวรัส วายร้าย
3501-05270
36โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว กัับทิิศทางอนาคตของ วว. (Bio-Circular-Green Economy Model and TISTR Future Direction)
3504-01110
รวม 7647
* หมายเหตุ : ดัชนีฉบับ = ปีที่ฉบับที่-คอลัมน์ที่ (1 ปี มี 4 ฉบับ ฉบับละ 8 คอลัมน์)
เปิดอ่านแบบ flip e-book ทั้งฉบับ ไปจำนวน 1206ครั้ง
ดาวน์โหลดวารสารทั้งฉบับ ไปจำนวน 964ครั้ง
ดาวน์โหลดเป็นรายบทความ ไปจำนวน 7647ครั้ง
เผยแพร่ไปรวมทั้งสิ้น (1206 x 8) + (964 x 8) + 7647 = 25007รายการ

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่จัดทำโดย สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ แต่อนุญาตให้คัดลอกหรือทำซ้ำได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)