TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research


ดัชนีชื่อเรื่อง วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว. ประจำปี 2020


เรียงตาม

Download PDF รายบทความ ดัชนีฉบับ * read
1: วาดภาพบนร่างกายป้องกันแมลงดูดเลือด
: จะเป็นไปได้จริงหรือที่จะมี...ดอกไม้สีน้ำเงิน ?

3501-04339
2: โบรมิเลน : เอนไซม์ย่อยโปรตีนจากสับปะรด
: สมุนไพรต้านเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสที่ก่อให้เกิดโรคเกาต์

3502-05338
3(1) การมีชีวิตของเชื้อไวรัสโคโรนารอบตัวเรา
(2) การปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน

3504-05165
4(1) พืชไม้ในบ้าน สามารถทำความสะอาดอากาศในบ้านของคุณ
(2) สาหร่ายน้ำมันตัวจิ๋ว : พลังงานทางเลือกใหม่ม

3503-04254
5(1) แนวคิดวิถีชีวิตในระบบปรับอากาศ ยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
(2) ประเภทของยานยนต์ไฟฟ้า

3504-04164
63 นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดส่งเสริมการขายออนไลน์ ผลงานวิจัย วว. เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย รับวิถีชีวิตใหม่ New Normal
3503-08260
7SDGs กับความยั่งยืนทางนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาของ วว. บทสัมภาษณ์ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (พย.)
3502-02527
8Stage-Gate Process หนทางสู่นวัตกรรม
3502-01481
9การทดสอบวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานการทดสอบ
3503-06255
10การประยุกต์ใช้รังสียูวีในการทดสอบ
3502-06339
11งานบริการอุตสาหกรรม ต้องทำด้วยใจ พัฒนาต่อไปสู่นวัตกรรมบริการ บทสัมภาษณ์ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.)
3503-02398
16ถอดรหัสการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3503-01424
17ผู้สูงอายุในประเทศไทย : ความต้องการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้สูงวัย ตอนที่ 1
3503-07253
18ผู้สูงอายุในประเทศไทย : ความต้องการผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผู้สูงวัย ตอนที่ 2
3504-07172
19มาตรการการใช้ประโยชน์จาก กัญชง กัญชา
3501-07332
20ระดับน้ำและการใช้งาน
3504-06153
21รู้จักป่าสะแกราช พื้นที่สงวนชีวมณฑลหนึ่งในสามเพชรยอดมงกุฎแห่งนครราชสีมา
3501-01465
22รู้จักพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
3503-03243
23วว. มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3502-08320
24วว.วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไข่จังหวัดก
3501-08300
25สถานีวิจัยลำตะคอง แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ เปิดประตูสู่งานวิจัยเกษตรถิ่นิสาน บทสัมภาษณ์ นายมนตรี แก้วดวง ผู้อำนวยการสถานีวิจัยลำตะคอง วว.
3504-02180
26สะแกราช วว. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และพื้นที่สงวนชีวมนฑลของโลก บทสัมภาษณ์ นายสุรชิต แวงโสธรณ์ ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วว.
3501-02511
27เขียนโปรแกรมแบบไม่เหนื่อย (หรือจะเหนื่อยมากขึ้น)
3502-03307
28เครื่องมือตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล
3501-03312
29เทคนิคการทดสอบถังลมด้วยแรงดันน้ำ
3501-06308
30เบาหวาน โรคที่ต้องใส่ใจในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19
3503-05244
31เริ่มต้นกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ
3504-03137
32เห็ดโคนญี่ปุ่นสายพันธุ์ใหม่
3504-08140
33แนวทางการวิจัยด้าน Plant-based protein
3502-07323
34แร่เพอร์ไลต์ ทำอะไรได้บ้าง
3502-04312
35โควิด-19 ไวรัส วายร้าย
3501-05322
36โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว กัับทิิศทางอนาคตของ วว. (Bio-Circular-Green Economy Model and TISTR Future Direction)
3504-01164
รวม 9442
* หมายเหตุ : ดัชนีฉบับ = ปีที่ฉบับที่-คอลัมน์ที่ (1 ปี มี 4 ฉบับ ฉบับละ 8 คอลัมน์)
เปิดอ่านแบบ flip e-book ทั้งฉบับ ไปจำนวน 1525ครั้ง
ดาวน์โหลดวารสารทั้งฉบับ ไปจำนวน 1155ครั้ง
ดาวน์โหลดเป็นรายบทความ ไปจำนวน 9442ครั้ง
เผยแพร่ไปรวมทั้งสิ้น (1525 x 8) + (1155 x 8) + 9442 = 30882รายการ

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ที่จัดทำโดย สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ แต่อนุญาตให้คัดลอกหรือทำซ้ำได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)