TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research
Online e-Book

เปิดอ่านออนไลน์แบบ flip e-book

สนับสนุนโดย   ISSUU
737 read
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2563
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. โดย สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ วว.
Download PDF รายบทความread
เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ :Stage-Gate Process หนทางสู่นวัตกรรม
อลิสรา คูประสิทธิ์
586
คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ :SDGs กับความยั่งยืนทางนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาของ วว. บทสัมภาษณ์ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (พย.)
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ
643
ดิจิทัลปริทัศน์ :เขียนโปรแกรมแบบไม่เหนื่อย (หรือจะเหนื่อยมากขึ้น)
วิษณุ เรืองวิทยานนท์ และ ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ
398
อินโนเทรนด์ :แร่เพอร์ไลต์ ทำอะไรได้บ้าง
ดร.นิตยา แก้วแพรก
412
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต :: โบรมิเลน : เอนไซม์ย่อยโปรตีนจากสับปะรด
: สมุนไพรต้านเอนไซม์แซนทีนออกซิเดสที่ก่อให้เกิดโรคเกาต์

กรองกาญจน์ กิ่งแก้ว
447
เกร็ดเทคโน :การประยุกต์ใช้รังสียูวีในการทดสอบ
ณรงค์ฤทธิ์ หอมดวง ดนัย ศรีทองค
438
แวดวงวิจัย/บริการ ว และ ท :แนวทางการวิจัยด้าน Plant-based protein
ดร.ทองกร พลอยเพชรา
436
นานานิวส์ :วว. มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
กองประชาสัมพันธ์
421
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf480

จากกองบรรณาธิการ


        วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับนี้ ตรงกับวาระครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) ครบรอบ 57 ปี ซึ่งในแต่ละปี วว. จะจัดงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 57 ปี และมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ และพนักงานที่ทำคุณประโยชน์แก่ วว. ด้วย สำหรับในปีพุทธศักราช 2563 นี้ สาระหลัก ในการจัดงาน คือ "TISTR New Normal : วว.วิถีใหม่ ก้าวไกลอย่างยั่งยืน" เนื่องจากในปีนี้ ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ทำให้เกิดโรคติดเชื้อแพร่กระจายอย่างกว้างขวางรุนแรง จนแม้วันนี้ ยังไม่สามารถแก้ไข หรือหาทางบรรเทาได้อย่าง 100 เปอร์เซ็นต์

        สิ่งหนึ่ง ที่มนุษยชาติต้องพบเจอคือ การปรับตัวอย่างขนานใหญ่ในเบื้องต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การรักษาความสะอาดและดูแลสุขภาพอนามัยอย่างไม่ให้บกพร่อง ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาด การไอ จาม แบบสำรวม ไม่ให้แพร่กระจาย การซื้อของออนไลน์ และการรักษาระยะห่าง (social distancing) ซึ่งในเรื่องนี้ นับว่าเรายังโชคดี ที่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเชื่อมต่อ พบปะ พูดคุย หรือแม้แต่ประชุมกันเป็นร้อย ๆ คน รวมทั้งสนับสนุนการเรียนการสอน สร้างชั้นเรียนออนไลน์ต่าง ๆ ขึ้นมาได้ ทำให้ชีวิตไม่ลำบาก หรือมีอุปสรรคในการทำงานหรือการดำเนินชีวิตมากเกินไป

        57 ปี แห่งการสถาปนา วว. จึงเป็นการก้าวต่อไปท่ามกลางกระแสของ New Normal หรือฐานวิถีชีวิตใหม่ ที่คนในยุคนี้จะต้องสร้างความคุ้นเคยให้กับชีวิตตนเอง เพื่อให้สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข สวัสดิภาพ อย่างยั่งยืน

ดร.นฤมล รื่นไวย์
บรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)