TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research
Online e-Book

เปิดอ่านออนไลน์แบบ flip e-book

สนับสนุนโดย   ISSUU
128 read
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2562
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. โดย สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ วว.
Download PDF รายบทความread
เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ :แนวทางการทำวิจัยแบบ Area-based ...ทักษะและประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญ
บุษกร ประดิษฐนิยกูล
127
คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ :ก้าวต่อไปของ วว. ภายใต้การกำกับในกระทรวงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บทสัมภาษณ์ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ
170
ดิจิทัลปริทัศน์ :เครื่องมือด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
วิษณุ เรืองวิทยานนท์ และพรนภา เจมส์
104
อินโนเทรนด์ :สารออกฤทธิ์ในว่านหางจระเข้
อมรรัฎษร์ พิกุลทอง และศุภชัย พัฒนาภา
104
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต :มหันตภัยจากบุหรี่
บุญเรียม น้อยชุมแพ และชลธิชา นิวาสประกฤติ
97
เกร็ดเทคโน :- หลักการของการสกัดสีเขียวของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
- Plant milking เทคโนโลยีการสกัดสารจากรากของพืช

กรองกาญจน์ กิ่งแก้ว
93
แวดวงวิจัย/บริการ ว และ ท :งานวิจัยที่ SMEs ต้องการ
ดร.นฤมล รื่นไวย์
104
นานานิวส์ :เกษตรสมัยใหม่ เพื่อประเทศไทยยั่งยืน
กองประชาสัมพันธ์
84
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf126

จากกองบรรณาธิการ


วันที่ 25 พฤษภาคม 2506 เป็นวันที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับการสถาปนาขึ้นมาเป็นครั้งแรก ในชื่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (สวป.) และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นดั่งที่เรียกขานกันในปัจจุบัน เพื่อความเหมาะสมและความทันสมัย สำหรับปี พ.ศ. 2562 นี้ วว. ฉลองวันคล้ายวันสถาปนาด้วยบรรยากาศของการถูกโอนย้ายเข้าไปสังกัดกระทรวงใหม่เอี่ยมถอดด้าม ที่ควบรวมการจัดการอุดมศึกษา การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างนวัตกรรมเข้าไว้ในแนวคิดของกระทรวงเดียวกัน ภายใต้ชื่อว่า?กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม? (อว.) ส่วนโฉมหน้าการดำเนินงานขั้นต่อไปของ อว. จะเป็นอย่างไรต่อไป ขอท่านผู้อ่านโปรดติดตาม

สำหรับวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฉบับนี้ ขอเชิญท่านผู้อ่านพบกับบทความที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเรื่องเด่นประจำฉบับ คือ แนวทางการทำวิจัยแบบ Area-based ซึ่งกล่าวถึงเทคนิคในการเข้าถึงชุมชน เพื่อให้ได้งานวิจัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับที่ชุมชนต้องการ นอกจากนั้น ยังมีบทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล เช่น หลักการของการสกัดสีเขียวของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ งานวิจัยที่ SMEs ต้องการ เครื่องมือด้านความปลอดภัยจากภัยไซเบอร์ และเพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศงานวันคล้ายวันสถาปนา วว. กองบรรณาธิการขอเสนอ บทสัมภาษณ์ ผู้ว่าการ วว. เพื่อที่ท่านผู้อ่านที่สนใจ จะได้รับทราบถึงทิศทางการดำเนินงานในอนาคตของ วว. ...องค์กรทางวิจัยวิทยาศาสตร์ของประเทศ ที่ได้รับการสถาปนามาแล้วถึง 56 ปี และเรายังพร้อมที่จะก้าวต่อไปอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง..
ดร.นฤมล รื่นไวย์
บรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)