TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research
Online e-Book

เปิดอ่านออนไลน์แบบ flip e-book

สนับสนุนโดย   ISSUU
797 read
= เรื่องเด่นจากปกฉบับนี้

ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฏาคม-กันยายน 2561
วารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. โดย สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ วว.
Download PDF รายบทความread
เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ :ประโยชน์ของพรีไบโอติกส์และโพรไบโอติกส์กับร่างกายมนุษย์
ดร.นฤมล รื่นไวย์ และสายสวาท พระคำยาน
627
คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ :บริการด้วยมาตรฐาน เป็นมิตร ถูกต้อง ฉับไว คือหัวใจคุณภาพของกลุ่มงานบริหาร บทสัมภาษณ์ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริหาร วว.
ศิระ ศิลานนท์ และสลิลดา พัฒนศิริ
687
ดิจิทัลปริทัศน์ :MagicTech เทคโนไสยเวทย์และการพัฒนาการเรียนรู้ในประเทศไทย
ชนะ ปรีชามานิตยกุล และ ดร.ภัทราวุฒิ แสงศิริ
533
อินโนเทรนด์ :- สร้างจมูกเทียมจากไข่กบ การพัฒนาหุ่นยนต์ตรวจจับกลิ่น - Graphene filter วิวัฒนาการใหม่การกรองน้ำทะเลเพื่อใช้ดื่มได้ในราคาที่ถูกลง - รถสร้างจากเครื่องพิมพ์สามมิติ 3-D
บุญศิริ ศรีสารคาม
594
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต :เมื่อขาดอาหารแล้วร่างกายเป็นอย่างไร
บุญเรียม น้อยชุมแพ
555
เกร็ดเทคโน :นวัตกรรมการขึ้นรูปแม่พิมพ์ผ้าบาติก โดยใช้ CAD/CAM/CNC ตอนที่ 1
อรุณี ชัยสวัสดิ์ และอรุณรัตน์ แสนสิ่ง
564
แวดวงวิจัย :ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ระดับชุมชน ตอนที่ 2
อรุณี ชัยสวัสดิ์ ประวิทย์ เทพนุ้ย สมหวัง สองห้อง และศรัทธา วัฒนธรรม
636
นานานิวส์ :เบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพต้านทานโรคแห่งแรกของไทย พร้อมส่งเสริมเกษตรกรปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ
กองประชาสัมพันธ์
578
หรือ ดาวน์โหลดทั้งฉบับ pdf580

จากกองบรรณาธิการ


วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับนี้ กองบรรณาธิการขอนำเสนอเรื่องราวที่คิดว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง คือ “ประโยชน์ของพรีไบโอติกส์และโพรไบโอติกส์กับร่างกายมนุษย์” เนื่องจากเป็นเรื่องของอาหารการกินกับสุขภาพของมนุษย์ ทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างอยู่ดี มีสุข โดยที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญงานวิจัยด้านพรี-โพรไบโอติกส์มานาน ได้เห็นความสำคัญของการนำพรี-โพรไบโอติกส์มาใช้ประโยชน์ จึงมีโครงการก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (Innovative Center for Production of Industrially-used Microorganisms: ICPIM) เพื่อการวิจัยพัฒนา การผลิตและบริการด้านอาหารที่มีองค์ประกอบของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
        นอกจากนั้น ท่านผู้อ่านยังจะได้พบกับบทความเรื่อง “MagicTech เทคโนไสยเวทย์และการพัฒนาการเรียนรู้ในประเทศไทย” ที่กำลังอยู่ในความสนใจของผู้ปกครองที่เด็กยุคใหม่จะต้องมีการเรียนรู้แบบ deep learning ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเข้ามามีผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน มีรูปแบบการทำงานราวกับเป็นสิ่งวิเศษมหัศจรรย์ที่ใช้เวทย์มนต์ ดังนั้น ภาคการศึกษาจึงต้องปรับตัวเองในการสร้างคนที่มีความรู้ความสามารถในกระบวนการเชิงวิเคราะห์ที่เป็นระบบขั้นตอน และให้นักเรียนนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในวิชาอื่น ๆ ได้ เพื่อรองรับสังคมดิจิทัลที่กำลังเติบโตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรั้งไม่หยุด ฉุดไม่อยู่
        และท้ายสุด ขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักกับ ดร.จิตรา ชัยวิมล จากบทสัมภาษณ์รองผู้ว่าการบริหาร วว. คนล่าสุด เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบ “back stage” ที่มีภารกิจเอื้ออำนวยให้การสนับสนุนการดำเนินงานหลักของ core business ของ วว. คือการวิจัยพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์และสังคม การสร้างนวัตกรรม และการบริการอุตสาหกรรม

ดร.นฤมล รื่นไวย์
บรรณาธิการ
editor @ tistr.or.th

วารสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.
เป็นลิขสิทธิ์ของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
จัดทำโดย คณะทำงานวารสารฯ ร่วมกับ สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ ให้สิทธิ์อนุญาตคัดลอกหรือเผยแพร่ต่อได้ ภายใต้สัญญาอนุญาต (cc)