TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research

ฐานข้อมูลการจดสิทธิบัตร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

สิทธิดำเนินการ
เงื่อนไขการกรอง
ขอเชิญท่านตอบ
แบบประเมินประสิทธิผลฐานข้อมูลสิทธิบัตร วว.
สามารถสืบค้นในหน้านี้ ได้โดยการกดปุ่ม [F3]

รายการที่ได้รับใบประกาศแล้ว

ลำดับเลขที่คำขอประเภทชื่อเรื่องสังกัดวันที่ออกให้
1.1403000861อนุสิทธิบัตรสารผสมกำจัดศัตรูพืชที่มีส่วนผสมของสารสกัดว่านน้ำฝทก.02/12/2558
2.1403000625อนุสิทธิบัตรสูตรส่วนผสมสบู่ใสที่มีส่วนประกอบของสารสกัดผลมะขามป้อมและสารสกัดผลมะแขว่นและกรรมวิธีการผลิตฝภผ.11/11/2558
3.1203000595อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีเตรียมเมล็ดเงาะ กรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะแปรรูปและผลิตภัณฑ์เมล็ดเงาะแปรรูปฝทอ.11/11/2558
4.1303000222อนุสิทธิบัตรสูตรซุปเห็ดและกรรมวิธีการผลิตฝทอ.06/08/2558
5.1303000221อนุสิทธิบัตรสูตรเครื่องดื่มน้ำเห็ดและกรรมวิธีการผลิตฝทอ.24/07/2558
6.702002776สิทธิบัตรเครื่องกรองน้ำฝวศ.24/07/2558
7.903000650อนุสิทธิบัตรระบบการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์(SO2)โดยใช้โอโซนฝวศ.23/06/2558
8.903000631อนุสิทธิบัตรกระบวนการบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรด้วยสาหร่ายสายพันธุ์Oscillatoria okeni TISTR 8549ฝวช.12/06/2558
9.1003000524อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดเห็ดแครงฝภผ.04/12/2557
10.101001569สิทธิบัตรเครื่องสับย่อยฝวศ.07/11/2557
11.301003843สิทธิบัตรสูตรอาหารสังเคราะห์เพื่อกระตุ้นให้เกิดรากของจำปีสิรินธรฝทก.07/11/2557
12.903000667อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ดูดซับเอทธิลีนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สดและกรรมวิธีการผลิตฝทก.05/09/2557
13.1003000561อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ปรับสมดุลร่างกายจากสารสกัดเปล้าตะวันฝภผ.18/04/2557
14.903000558อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตเจลสูตรลูกประคบฝภผ.01/04/2557
15.803000136อนุสิทธิบัตรน้ำเสาวรสพร้อมดื่มที่มีสารเบต้ากลูแคนฝทอ.03/01/2557
16.502002198สิทธิบัตรตู้อบฝทก.22/11/2556
17.803000137อนุสิทธิบัตรโยเกิร์ตที่มีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนฝทอ.22/11/2556
18.803000138อนุสิทธิบัตรสูตรน้ำสลัดน้ำใสเสริมเบต้ากลูแคนและกรรมวิธีการผลิตฝทอ.22/11/2556
19.803000810อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีผลิตผลิตภัณฑ์บรรเทาอาการอักเสบ ปวดบวมชนิดเจลไพลบาล์มฝภผ.22/11/2556
20.903000777อนุสิทธิบัตรสูตรตำรับและกรรมวิธีการผลิตเจลล้างหน้าบอระเพ็ดพุงช้างฝภผ.22/11/2556
21.1003000534อนุสิทธิบัตรสูตรตำรับและกรรมวิธีการผลิตสบู่ใสล้างหน้าต้านสิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากหัวบอระเพ็ดพุงช้างฝภผ.22/11/2556
22.1003000564อนุสิทธิบัตรแผ่นขจัดสิวเสี้ยนจากวัสดุชีวภาพเชิงประกอบ (พลาสติกย่อยสลายได้)ฝนว.22/11/2556
23.1103000594อนุสิทธิบัตรสูตรมาสค์แต้มสิวจากสารสกัดหัวบอระเพ็ดพุงช้างและกรรมวิธีการผลิตฝภผ.22/11/2556
24.1103000595อนุสิทธิบัตรสูตรตำรับและกรรมวิธีการผลิตน้ำยาบ้วนปากเข้มข้นที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากหัวบอระเพ็ดพุงช้างฝภผ.22/11/2556
25.1103000838อนุสิทธิบัตรชุดเบ้าคั้นมะนาว/ส้มฝวศ.22/11/2556
26.803000809อนุสิทธิบัตรสูตรตำรับน้ำมันไพลบรรจุในรูปแบบลูกกลิ้งสำหรับทาภายนอกและกรรมวิธีการผลิตฝภผ.01/08/2556
27.1103000445อนุสิทธิบัตรสูตรผลิตภัณฑ์แผ่นผ้ามาร์คหน้าลบริ้วรอยที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากเห็ดนางรมทองและสารสกัดจากเห็ดนางรมดอยฝภผ.16/07/2556
28.1103000446อนุสิทธิบัตรสูตรผลิตภัณฑ์เซรั่มลบริ้วรอยที่มีส่วนประกอบของสารสกัดจากเห็ดนางรมทองและสารสกัดจากเห็ดนางรมดอยฝภผ.16/07/2556
29.703000712อนุสิทธิบัตรเครื่องทดสอบการเรียงซ้อนของบรรจุภัณฑ์ศบท.07/06/2556
30.702000657สิทธิบัตรกล่องศบท.23/05/2556
31.101005264สิทธิบัตรเครื่องคัดแยกขนาดและตีวัตถุดิบศทม.04/02/2556
32.903000781อนุสิทธิบัตรขนมขบเคี้ยวรูปแท่งรสผลไม้รวมเสริมสารเบต้ากลูแคนฝทอ.29/01/2556
33.302001042สิทธิบัตรซุ้มทางเดินวว.05/11/2555
34.401003476สิทธิบัตรเครื่องคั่วเม็ดมะม่วงหิมพานต์ฝทอ.07/09/2555
35.703000521อนุสิทธิบัตรขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพสำหรับวัยเด็กโดยใช้สารให้ความหวานลดพลังงานฝทอ.07/09/2555
36.603001607อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์นมผึ้งผสมแคลเซี่ยมฝภผ.29/05/2555
37.803000135อนุสิทธิบัตรขนมขบเคี้ยวรูปแท่งรสธัญพืชเสริมสารเบต้ากลูแคนฝทอ.04/04/2555
38.602001162สิทธิบัตรกล่องบรรจุขนมศบท.17/02/2555
39.302002628สิทธิบัตรปล่องผ้าโฆษณาพองลมวว.25/01/2555
40.302002627สิทธิบัตรกระโจมวว.20/01/2555
41.1003000310อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีผลิตน้ำยารักษาสิวจากสารสกัดบอระเพ็ดพุงช้างฝภผ.16/12/2554
42.402001577สิทธิบัตรถาดใส่ขนมศบท.23/02/2554
43.903000782อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตน้ำสลัดน้ำใสกลิ่นเครื่องเทศเสริมเบต้ากลูแคนฝทอ.26/01/2554
44.703000707อนุสิทธิบัตรบ่อสำหรับการหมักปุ๋ยอินทรีย์แบบยกไม้ฝทก.04/01/2554
45.903000677อนุสิทธิบัตรน้ำเสาวรสผสมน้ำสับปะรดพร้อมดื่มที่มีสารเบต้ากลูแคนฝทอ.04/01/2554
46.302002518สิทธิบัตรกล้องจุลทรรศน์ฝวศ.19/10/2553
47.502000094สิทธิบัตรกล่องศบท.24/08/2553
48.402003149สิทธิบัตรกล่องบรรจุถาดใส่ขนมศบท.09/04/2552
49.402000871สิทธิบัตรภาชนะบรรจุศบท.07/11/2551
50.703000968อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการสกัดสารไลดคปีนด้วยคลื่นเสียง07/11/2551
51.202002814สิทธิบัตรขวดใส่ของเหลวกบร.15/11/2550
52.703000383อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตข้าวเกรียบสาหร่ายนอสตอคฝวช.15/11/2550
53.703000384อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตบิสกิตสาหร่ายนอสตอคฝวช.15/11/2550
54.703000385อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตคุ้กกี้สาหร่ายนอสตอคฝวช.13/11/2550
55.603000080อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการเพิ่มกลีเซอร์ลืนและน้ำผลไม้ในการผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งฝทอ.29/05/2550
56.603000113อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตผงโรยข้าวจากสาหร่ายเห็ดลาบฝวช.29/05/2550
57.603000109อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตซุปเต้าเจี้ยว (มิโซซุป) สาหร่ายเห็ดลาบฝวช.29/05/2550
58.603000106อนุสิทธิบัตรสูตรแผ่นสาหร่ายรสหวานที่มีเห็ดลาบเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิตฝวช.27/04/2550
59.603000105อนุสิทธิบัตรสูตรแผ่นสาหร่ายรสเค็มที่มีสาหร่ายเห็ดลาบเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิตฝวช.27/04/2550
60.603000108อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตวุ้นชาเขียวสาหร่ายเห็ดลาบฝวช.26/12/2549
61.603000110อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตซุปใสสาหร่ายเห็ดลาบและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวฝวช.26/12/2549
62.603000111อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตสาหร่ายเห็ดลาบปรุงรสฝวช.26/12/2549
63.603000112อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตลาบกึ่งสำเร็จรูปจากสาหร่ายเห็ดลาบฝวช.26/12/2549
64.603000107อนุสิทธิบัตรสูตรและกรรมวิธีการผลิตเจลลี่สาหร่ายเห็ดลาบฝวช.26/12/2549
65.503000598อนุสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์น้ำมันบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์และไวตามินอีฝภผ.01/11/2549
ช้อมูล :
กองบริการธุรกิจ
สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว.

หมายเหตุ :
1. เรียงตามวันที่ล่าสุดขึ้นเป็นลำดับแรกก่อน
2. แสดงรายการได้ไม่เกิน 99 รายการล่าสุด เท่านั้น
3. สามารถสืบค้นรายการในหน้านี้ได้ โดยการกดปุ่ม F3

ขอเชิญท่านตอบ
แบบประเมินประสิทธิผล ฐานข้อมูลสิทธิบัตร วว.