TISTR
Thailand Institute of Scientific
and Technological Research
วารสารที่มีบริการในห้องสมุด  ::  Journals in Library
ห้องสมุด ศูนย์ความรู้ วว. มีบริการวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายสาขากว่า 200 ชื่อเรื่อง ทั้งวารสารภาษาไทยและวารสารภาษาอังกฤษ และเฉพาะพนักงานและนักวิจัย วว. สามารถลงทะเบียนยืมวารสารออกได้ เช่นเดียวกับทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ


วิธีค้นหารายชื่อ: สามารถทำได้โดยกดปุ่ม F3 แล้วพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา
และสามารถค้นหา ดรรชนีวารสาร (บทความที่น่าสนใจ คัดเลือกจากวารสาร) ได้จากระบบ e-Library

ชื่อวารสารสำนักพิมพ์ / เจ้าของ
enAgricultural ResearchU.S. Agricultural Research Adminstration, Washington, D.C., USA
enAP FOOD IndustryEastern Trade Media Pte Ltd., Singapore
enAPO NewsAsian Production Organization, Tokyo, Japan
enAppropriate TechnologyResearch Information Ltd., UK.
enAsia Pacific Tech MonitorAsian and Pacific Centre for Transfer of Technology, New Delhi, India
enAsian Biomedicine : Research Reviews Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
enAsian Seed & Planting MaterialThe Asia & Pacific Seed Association, Thailand
enATLA (Alternatives to Laboratory Animals)Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments, Nottingham, UK.
enBioplastic MagazinePolymedia Publisher GmbH, Germany
enBulletin d'Institut International du FroidInternational Institute of Refrigeration, Paris, France
enBulletin of the World Health OrganizationShikoku National Agricultural Experiment Station, Japan
enCalifornia AgricultureCalifornia University, Agricultural Experiment Station, Berkeley, USA
enCeylon Journal of Science - Biological ScienceUniversity of Peradeniya, Sri Lanka
thEnergy Plusสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
enCellulon & Molecular Biology LettersDepartment of Genetic Biochemistry, Institute of Biochemistry, University of Wrolaw
enChiang Mai Journal of ScienceChiang Mai Faculty of Science, Chiang Mai University
enCorrosion Science and TechnologyThe Corrosion Science Society of Korea
enCosmetics & ToiletriesAllubrown Publishing Corporation, Corol Stream, IL, USA.
enCurrent ScienceBangalor Press Bangalor, India : Current Science Association
thEngineering Todayบริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด
thEworld Magazineบริษัท ดิแอสไพเรอร์สกรุ๊ป จำกัด
thFood Focus Thailandบริษัท บีมีเดีย โฟกัส (ประเทศไทย) จำกัด
enDanish Medical BulletinDanish Medical Association and Danish Medical Society, Copenhagen, Denmark
enDiscovery Channel MagazineMagazine International (Thailand) Ltd.
enExperimental MechanicsSociety for Experimental Mechanics, Inc., Bethel, CT, USA.
enExperimental TechniquesSociety for Experimental Mechanics, Inc., Bethel, CT, USA.
enFar Eastern AgricultureAlain Charles Publishing Ltd., London, UK
enFood and Fertilizer Technology Center NewsletterFood and Fertilizer Technology Center for the Asian and Pacific Region. Taipei, ROC on Taiwan
enFood AustraliaAustralian Institute of Food Science and Technology Incorporated, North Sydney, Australia
enFood ManufactureWilliam Reed Publishing Ltd., USA
enFood TechnologyInstitute of Food Technologists, Chicago, USA.
enGarden NewsThe New York Botanical Garden, USA
enHerbalgramAmerican Botanical Council, USA
enHouston Journal of MathematicsDepartment of Mathematics, Houston, USA
enHungarian Agricultural ResearchHungarian Agriculture Kft., Budapest, Hungary
enIHI Engineering ReviewTechnology Planning & Coordination Department. Tokyo, Japan
enINFORMAOCS Press, Champaign, IL, USA.
enInnovation & Technology TransferEuropean Commission's Innovation Programme, Luxembourg
enInterceramVerlag Schmid GmbH, Freburg, Germany
enInternational Rice Research NotesInternational Rice Research Institute, Manila, Philippines
thFor Qualityสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
thInnovation Linksสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
thIT EnterpriseBangkok, World Enterprise Information Co.,Ltd.
thLab Todayบริษัท ซายน์ ครีเอทีฟ จำกัด
enInternational Arachis NewsletterUSA : Peanut Collaborative Research Support Program (Peanut CRSP) and International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT)
enInternational Rice Research NotesInternational Rice Research Institute, Manila, Philippines
enIrish Journal of Agricultural and Food ResearchAgriculture and Food Development Authority
enJAOCSAmerican Oil Chemists' Society, Champaign, IL, USA.
enJARQJapan International Research Center for Agricultural Science, Tokyo, Japan
thMetal Magazine : Metallurgical & Technological Allocation Magazineสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
enJIRCAS Journal of Scientific PapersJapan International Research Center for Agricultural Science, Tokyo, Japan.
enJIRCAS Newsletter for International CollaborationJapan International Research Center for Agricultural Science, Tokyo, Japan.
enJournal of Applied Packaging ResearchUSA, DEStech Publications Inc.
enJournal of Essential Oil ResearchAllubrown Publishing Corporation,Corol Stream, IL, USA
enJournal of Natural ProductsAmerican Chemical Society, Washington, D.C., USA.
enJournal of Oil Palm ResearchMalaysian Palm Oil Board, Malaysia
enJournal of Rubber ResearchMalaysian Rubber Board (MRB), Klula Lumpur, Malaysia
enJournal of the Alabama Academy of ScienceDepartment of Biology, University of Alabama at Birmingham, USA.
enJournal of the Faculty of Agriculture,Faculty of Agriculture, Kyushu University, Fukuoka, Japan
enJournal of the Institution of Chemists (India)Institution of Chemists (India), Calcutta, India
enLand & Water InternationalNEDECO, Netherlands Engineering Consultants, The Hague
enManufacturing ChemistPolygon Media Ltd., Kent, UK.
enMaterials EvaluationAmerican Society for Nondestructive Testing, Inc., Columbus, OH, USA.
enMaterials Transactions, JIMThe Japan Institutes of Metals, Sendai, Japan
enMemoirs of the Institue of Scientific andOsaka University, Osaka, Japan
enMemoirs of the Institute for Protein Research,Institute for Protein Research, Osaka University, Osaka, Japan
enNagoya Journal of Medical ScienceNagoya University, School of Medicine, Japan
enNatural HistoryAmerican Museum of Natural History, New York, USA.
enPalm Oil DevelopmentsMalaysian Palm Oil Board, Malaysia
thOpenSource2dayบริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด
thPC WORLDบริษัท ดิแอสไพเรอร์สกรุ๊ป จำกัด
thThai Environmental Engineering Journalสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
enPartners in Research and DevelopmentThe Australian Centre for International Agricultural Research
enPlant Genetic Resources NewsletterInternational Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy
enProceedings of JA, Series A: Mathematical SciencesThe Japan Academy, Tokyo, Japan
thThai Environmental Engineering Magazineสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
enProceedings of JA, Series B: Physics & BiologiesThe Japan Academy, Tokyo, Japan
enProceedings of the Romanian Academy Series A : Mathematics, Physics, Technical Sciences Information ScienceRomanian Academy, Section of Technical Sciences, Romania
thUpdateบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
thกสิกรกรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
thข่าวสารในวงการพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทคเพรสเซอร์วิส
thความรู้คือประทีปบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
thจดหมายข่าว รฟม.แผนกกิจการสัมพันธ์และสารสารนิเทศ, รฟม.
thจดหมายข่าว วว.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
thจดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กระทรวงสาธารณสุข
thจดหมายข่าวเอ็มเทคศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
thจดหมายเหตุทางแพทย์แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
thจุลสารข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
thจุลสารศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กองบัญชาการ ทหารสูงสุด
thจุลสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
thจุฬาลงกรณ์เวชสารคณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
thดรรชนีวารสารไทยด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีกองสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
thเทคโนโลยีชาวบ้านบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
thเทคโนโลยีวัสดุศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
thไทยเภสัชสารคณะเภสัชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
thนานาสัตว์น้ำเครือข่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมพืชและ สัตว์น้ำ, สกว.
thนิตยสารการท่าเรือการท่าเรือแห่งประเทศไทย
thนิตยสารยาสูบสโมสรพนักงานยาสูบ
thนิวเคลียร์ปริทัศน์สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
thประชาคมวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
thแพทยสารทหารอากาศชมรมแพทย์ทหารอากาศ
thไมโครคอมพิวเตอร์บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
thรักษ์พลังงานกรมพัฒนาแรงงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
thรัฐสภาสารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
thวงการยาบริษัท สรรพสาร จำกัด
thวารสาร อพวช.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
thวารสารกรมบังคับคดีกรมบังคับคดี
thวารสารกรมบัญชีกลางกองระบบบัญชีและวิชาการคลัง
thวารสารกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
thวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, กระทรวงสาธารณสุข
thวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
thวารสารกระทรวงแรงงานสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
thวารสารการค้าโลกสำนักวิชาการด้านวิเคราะห์และประเมินผลการเจรจา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
thวารสารการบรรจุภัณฑ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
thวารสารการบินทหารบกสำนักงานวารสารการบินทหารบก
thวารสารเกษตรคณะเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
thวารสารเกษตรกรรมธรรมชาติมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา
thวารสารเกษตรพระจอมเกล้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
thวารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
thวารสารข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
thวารสารคณะวิทยาศาสตร์ ม. เชียงใหม่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
thวารสารเซรามิกส์สมาคมเซรามิกส์ไทย
thวารสารตรวจบัญชีสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
thวารสารทรัพยากรมนุษย์สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thวารสารเทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่คณะเทคนิคการแพทย์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
thวารสารเทคโนโลยีสุรนารีสถาบันวิจัยและพัฒนา, มหาวิทยาลัยสุรนารี
thวารสารนโยบายพลังงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย พลังงานแห่งชาติ
thวารสารบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
thวารสารพยาบาลศาสตร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะพยาบาลศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
thวารสารเพื่อการพัฒนาชนบทธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
thวารสารเพื่อการวิจัยและพัฒนา (R&D Newsletter)องค์การเภสัชกรรม
thวารสารเภสัชวิทยาสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
thวารสารมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยทักษิณ
thวารสารยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
thวารสารรูสมิแล (วารสารของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
thวารสารแรงงานสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
thวารสารแรงงานสัมพันธ์ฉบับพัฒนาแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
thวารสารโรคติดต่อนำโดยแมลงสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
thวารสารโลกพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
thวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
thวารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
thวารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
thวารสารวิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
thวารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
thวารสารวิชาการเกษตรกรมวิชาการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
thวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
thวารสารวิทยาศาสตร์ มข.คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
thวารสารวิทยาศาสตร์ทหารบกกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
thวารสารวิทยาศาสตร์บูรพามหาวิทยาลัยบูรพา
thวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
thวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
thวารสารเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
enProceedings of the Romanian Academy Series B : Chemistry, Life Sciences and GeosciencesRomanian Academy, Section of Technical Sciences, Romania
enPTIT FocusPetroleum Institute of Thailand
enScience ReporterNational Institute of Science Communication (CSIR), New Delhi, India
enSci-Tech FocusScience and Technology Development of Asia-Pacific Region, Taipei, Taiwan
enScreening - Trends in Drug DiscoveryGIT VERLAG GMBH & Co.KG, Germang
enSolution (The Official Publication of TAPPI&PIMA)TAPPI
thวารสารเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ
thวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา
enTIMETime & Life Building, Rockefeller Center, USA
enThammasat International Journal of Science & TechThammasat University
enTiger Paper (WildLife & National Parks Management)FAO Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok
enUnasylvaFAO, Rome, Italy
enVATIS Update : BiotechnologyAsian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT), New Delhi, India
enVATIS Update : Food ProcessingAsian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT), New Delhi, India
enVATIS Update : Non- Conventional EnergyAsian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT), New Delhi, India
enVATIS Update : Ozone Layer ProtectionAsian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT), New Delhi, India
enVATIS Update : Waste TechnologyAsian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT), New Delhi, India
enVatis Update on Waste Technology ManagementAsian and Pacific Centre for Transfer of Technology, India
enWarmer Bulletin1st floor, The British School, Otley Street, Skipton, North Yorkshire BD23 1EP, UK.
enWater Resources JournalESCAP, Bangkok
enWMO BulletinWorld Meteorological Organization, Geneva, Switzerland
enYonago Acta MedicaFaculty of Medicine, Tottori University, Yonago, Japan
thวารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา
thวารสารส่งเสริมเทคโนโลยีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
thวารสารสถาบันอาหารสถาบันอาหาร
thวารสารสถิติรายไตรมาสสำนักงานสถิติแห่งชาติ
thวารสารสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
thวารสารสำนักงาน ป.ป.ส.สำนักงาน ป.ป.ส., สำนักนายกรัฐมนตรี
thวารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
thวารสารห้องสมุดสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
thวารสารองค์การเภสัชกรรมองค์การเภสัชกรรม
thวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
thวารสารอาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
thวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
thวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
thวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
thวิศวกรรมสารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
thวิศวกรรมสาร มก.คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
thสงขลานครินทร์เวชสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา
thสถิติเศรษฐกิจและการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
thสมอ. สารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
thสาร ม.สงขลานครินทร์สำนักงานอธิการบดี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
thสารวุฒิสภาสำนักเลขาธิการวุฒิสภา
thสารศิริราชคณะแพทยศาสตร์, ศิริราชพยาบาล
thสารสภานิติบัญญัติแห่งชาติสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
thสื่อพลังบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
thเสนาศึกษาส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
thแสงสยามสารการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งชาติ
thอนุสารแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
thเอกสารข่าวสารรัฐสภาสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา
รวมทั้งสิ้น 202 ชื่อ   (ภาษาไทย 117 ชื่อ / ภาษาอังกฤษ 85 ชื่อ)