หนังสืออนุมัติให้สมาชิกของ สอ.วท. เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 2-3 ส.ค.โดยไม่ถือเป็นวันลา

สัมมนาสมาชิก สอ.วท. เรื่อง พ.ร.บ.สหกรณ์ใหม่ สมาชิก ได้…เสีย…อย่างไร?

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2562

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ สอ.วท. ประจำปี 2562 ประกอบด้วย
(ทั้งนี้สามารถคลิกที่ชื่อเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของผู้สมัครแต่ละท่านได้)

ประกาศ แจ้งกำหนดวัน เวลาและสถานที่สรรหากรรมการดำเนินการ สอ.วท. และแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562

ประกาศเรื่องวิธีการโอนเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ของสมาชิกสอ.วท.ประจำปี 2561 (เฉพาะพนักงาน ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างทั่วไป)

รายงานการเปิดซองสอบราคาจ้าง จัดทำโปรแกรมระบบบริหารจัดการและแอปพลิเคชันสำหรับสหกรณ์

สอบราคาจ้าง จัดทำโปรแกรมระบบบริหารจัดการและแอปพลิเคชันสำหรับสหกรณ์

อนุมัติให้สมาชิกของ สอ.วท. เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุโดยไม่ถือเป็นวันลา

สอ.วท.สัมพันธ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2561

สารจากประธาน สอ.วท.

ภาพกิจกรรมบางปู

ผลการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เลื่อน สัมมนาสมาชิก สอ.วท. ภายใน เรื่อง ทิศทางของสหกรณ์ออมทรัพย์ในอนาคต เมื่อมี พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่

สอ.วท. ขอเลื่อน การจัดสัมมนาสมาชิก สอ.วท. ภายใน เรื่อง “ทิศทางของสหกรณ์ออมทรัพย์ในอนาคต เมื่อมี พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่” โดยจะแจ้งวันเวลาและสถานที่ใหม่อีกครั้ง

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศ กระบวนการปฏิบัติงานของ สอ.วท.ที่ปรับปรุงใหม่

สวัสดิการเมื่อประสบภัยธรรมชาติและอัคคีภัย

สวัสดิการเมื่อเข้ารับรักษาประเภทผู้ป่วยใน

รู้หรือยัง เดี๋ยวนี้ท่านสามารถโอนเงินมายังสหกรณ์ ผ่าน QR Code ได้แล้วนะคะ

รู้หรือยัง เดี๋ยวนี้ท่านสามารถโอนเงินมายังบัญชี ธ.กรุงไทย ของ สอ.วท. ผ่าน QR Code ได้แล้วนะคะ โดยภายหลังจากโอนเงินแล้ว รบกวนท่านส่งรายละเอียดและไฟล์หลักฐานการโอนเงินผ่าน Line ของ สอ.วท. ( Line id: tistrsaving ) เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ

สอ.วท.สัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2561

สารจากประธาน สอ.วท.

ผลการดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการ และ เจ้าหน้าที่ สอ.วท. ประจำปี 2561

คำขอและหนังสือเงินกู้เฉพาะกิจ

สมาชิกที่จะยืนขอกู้เงินเฉพาะกิจต้องมีเอกสารประกอบการยื่นกู้ ดังนี้

  1. คำขอและหนังสือกู้เงินเฉพาะกิจ โดยสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์เอกสารด้านล่าง
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรพนักงาน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่สมาชิกจะขอให้ทางสหกรณ์ โอนเงินเข้าบัญชี ให้ ต้องยื่น เอกสารเพิ่มเติม คือ
มี สำเนาหน้า Book Bank ธนาคาร เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ประชาสัมพับธ์ ID Line สอ.วท. : tistrsaving

เรียนสมาชิกทุกท่าน ท่านสามารถติดต่อกับ สอ.วท. เพื่อส่งภาพสำเนาเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จการส่งเงินผ่นธนาคารฯ หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โดยตรง ผ่านทาง Application “Line” ID: tistrsaving ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้การแจ้งโอนเงินเข้าบัญชีสามารถทำได้ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:30-14:30 น. หากแจ้งหลังเวลา 14:30 น. จะมีผลในวันทำการถัดไป

line id

ประชาสัมพันธ์ : สามารถดาว์นโหลดใบสำคัญจ่ายเงิน และคำขอเงินกู้สามัญที่ได้ปรับปรุงใหม่

ขณะนี้ สมาชิก สามารถดาว์นโหลด ใบสำคัญจ่ายเงิน และคำขอเงินกู้สามัญที่ได้ปรับปรุงใหม่ได้ที่หน้า แบบฟอร์ม หรือ กดที่นี่

นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รายละเอียด…
1) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
2) แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน