')
๒๘ กรกฎาคม : ทรงพระเจริญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คำถาม-คำตอบ (Q&A)

หน้า   <   1   > 
ฝากคำถาม
Q : สามารถเดินทางมา วว. ได้อย่างไร ?
A :
ตอบโดย : วว.
สามารถดูแผนที่ได้ที่ https://www.tistr.or.th/tistrnew/main/org_contact.php
Q : สอบถามการซื้อครีม วิทิสตร้า ?
A :
ตอบโดย : วว.
ติดต่อหมายเลข 063 821 4555 (ผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอด)
Q : สอบถามเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การยืดอายุฯ ?
A :
ตอบโดย : วว.
ติดต่อศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ หมายเลข 0-2577-9137
Q : สอบถามงานการบริการทดสอบ สอบเทียบ ?
A :
ตอบโดย : วว.
ติดต่อบริการทดสอบ สอบเทียบ คุณรำไพ 02-5779344
Q : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับวิจัยจาก วว. มีวางจำหน่ายที่ไหน ?
A :
ตอบโดย : วว.
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการถ่ายทอดแล้ว สามารถติดต่อโดยตรงได้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการถ่ายทอด

ผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับการถ่ายทอด จะต้องรอผู้ประกอบการมารับการถ่ายทอด เพื่อนำไปผลิตและ จำหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไป
Q : ช่องทางการติดต่อและขอรับบริการ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) ?
A :
ตอบโดย : วว.
คุณณปภา, คุณณฤพล Tel. 02-577-9000 ต่อ 9700-3
การตลาด : คุณชัยชนะ Tel. 02-577-9547
Mobile : 090-909-6945
Line ID : fisp_tistr
Facebook : โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP)
Q : โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) ให้บริการด้านไหนบ้าง ?
A :
ตอบโดย : วว.
4.1. ให้คำปรึกษาและแนะนำ
1.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.2 การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
1.3แปรรูปผลิตภัณฑ์
4.2. แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
Q : หมายเลขติดต่อแต่ละศูนย์เชี่ยวชาญ ?
A :
ตอบโดย : วว.
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ 02 577 9137
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ 02 577 9004, 02 577 9007 ,02 577 9000 (ส่วนกลาง)
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร 02 577 9111
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ 02 577 9258
ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 02 577 9058
ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย 02 579 1121 – 30
สำนักรับรองคุณภาพ 02 577 9371, 02 577 9373-4
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา 02 577 9000
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ 02 577 9427
Q : สามารถขอรับบริการได้ทางช่องทางไหนบ้าง ?
A :
ตอบโดย : วว.
1. walk in มาที่ วว. สำนักงานใหญ่ เทคโนธานี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
2. โทรศัพท์ : 0-2577-9000
3. โทรสาร : 0-2577-9009
4. Call Center : 0-2577 9300
5. e-mail : tistr@tistr.or.th
Q : วว. ให้บริการด้านใดบ้าง ?
A :
ตอบโดย : วว.
1.วิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
2.ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรองระบบคุณภาพ อบรม และที่ปรึกษา
3.ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ทันสมัยและมีธรรมาภิบาล
หน้า   <   1   > 
ฝากคำถาม

Copyright ©2021 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready