ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านบรรจุภัณฑ์ : 23 rd IAPRI World Conference on Packaging ซึ่ง วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ในฐานะผู้แทนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลักจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2565 ณ ไบเทค บางนา ในรูปแบบแบบไฮบริด ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า การประชุมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ Theme “Survival & Sustainability : การสร้างความอยู่รอดและสังคมที่ยั่งยืน” เพื่อโชว์ความพร้อมประเทศไทยด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ในรูปแบบเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญไทยและนานาชาติ อัพเดทเทรนด์ด้านบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ของไทยสู่ระดับสากล โอกาสนี้ ศ.ดร.เจ ซิงห์ President of the International Association of Packaging Research Institutes (IAPRI) ศ.ปิแอร์ ปิเอนาร์ President of the World Packaging Organisation (WPO) มร.ทาเคฮิโระ คาเนโกะ Manager of the Transport Packaging Division, Japan Packaging Institute (JPI) ดร.แรนดอล์ฟ บิวดรี Professor from the Department of Horticulture, Michigan State University พร้อมผู้บริหารระดับสูง วว. ร่วมเป็นเกียรติ วันที่ 13 มิ.ย. 2565 ณ ไบเทค บางนา