ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00528 วว.ร่วมแสดงนิทรรศการพร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบภายใต้โครงการ STIM ในงาน Innomart Technomart 2558  [ 0 ] [ 449 ]   2015-11-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00527 วว. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WAITRO Networking Conference เรื่อง ‘STI to Strengthen SMEs and Communities’  [ 0 ] [ 514 ]   2015-10-30 ไม่มีข้อคิดเห็น
00526 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) ให้แก่ “นายทักษิณ อาชวาคม” ผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช วว. นครราชสีมา  [ 5 ] [ 793 ]   2015-10-14 มพชุน วาธร [28-10-2015 11:27]
00525 วว.ลงนาม มทร.ธัญบุรี “โครงการบ่มเพาะเทคโนโลยีและธุรกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการ”  [ 0 ] [ 393 ]   2015-10-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
00524 “พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา” เปิดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม วว. แสดงผลงานวิจัยเครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ STIM และฝึกอบรมอาชีพฟรี!  [ 1 ] [ 553 ]   2015-10-06 ปิยาลัคน์ [07-10-2015 11:20]
00522 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกระทรวงวิทย์ วว. โชว์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เพิ่มการแข่งขัน OTOP/SMEs บริการทดสอบระบบราง  [ 0 ] [ 245 ]   2015-10-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
00521 วว. จับมือ NMIJ และ มว. จัดสัมมนาวิชาการ ....โครงการทดสอบความชำนาญในการวัดปริมาณโลหะหนักปนเปื้อนในข้าวครั้งที่ 2  [ 0 ] [ 437 ]   2015-10-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
00520 กระทรวงวิทย์ร่วมกับเอสเอ็มอีแบงก์ แถลงข่าวการจัดงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs และงานสุดยอด SMEs ของดีทั่วไทย @ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม  [ 0 ] [ 444 ]   2015-09-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00519 วว. จัดแสดงผลงานวิจัยเครื่องจักร O•Z•O•N•E Product ในงาน “Thailand Industry Expo 2015 : มหกรรมซื้อของไทย ใช้ของดี”  [ 0 ] [ 870 ]   2015-09-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00518 “พิเชฐ” ลงพื้นที่นครราชสีมา ติดตาม“โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย” เผยสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีได้ถึงกว่า 20,000 ตัน  [ 0 ] [ 644 ]   2015-09-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
00517 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและเทคโนโลยี “ลองกอง” ของ วว. ในงาน “วันลองกอง”...ของดีเมืองนรา ประจำปี 2558  [ 0 ] [ 719 ]   2015-09-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00516 พิธีวางศิลาฤกษ์ “ศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริหารจัดการธุรกิจเอทานอลจากมันสำปะหลังระดับชุมชนแบบครบวงจร”  [ 0 ] [ 474 ]   2015-09-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00515 พิธีเปิดโรงเรือนเพาะเห็ดในระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง  [ 0 ] [ 721 ]   2015-09-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00514 ทีมวิจัย ไทย-ญี่ปุ่น คิดค้น H-FAME น้ำมันไบโอดีเซลทางเลือกใหม่คุณภาพสูง ผ่านการทดสอบกับรถยนต์ได้เป็นผลสำเร็จ  [ 0 ] [ 1e3 ]   2015-09-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00513 กระทรวงวิทย์ฯ จับมือพันธมิตร 8 หน่วยงาน ขับเคลื่อนงานวิจัยไทย ใน “โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ 2558/2”  [ 0 ] [ 495 ]   2015-09-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
00512 วว. จัดสัมมนา “การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ภายใต้โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2558”  [ 0 ] [ 795 ]   2015-09-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
00511 วว. จัดสัมมนา “CHANGES FOR ECOINDUSTRY” (รักษ์โลกสวย ด้วยการเปลี่ยนแปลง) ให้แก่กลุ่มลูกค้าบริการอุตสาหกรรม ประจำปี 2558  [ 0 ] [ 432 ]   2015-09-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
00510 โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions)  [ 0 ] [ 445 ]   2015-09-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
00509 กระทรวงวิทย์เปิดรับเวทีฟังความเห็น MOST One Stop Service พร้อมให้บริการทดสอบ/สอบเทียบ แบบเบ็ดเสร็จ  [ 0 ] [ 506 ]   2015-08-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
00508 วว. จับมือสถาบันอาชีวศึกษาเชียงใหม่/ลำพูน ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการยืดอายุลำไยเพื่อส่งออก  [ 0 ] [ 666 ]   2015-07-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00507 วว.จับมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี...ร่วมมือด้านงานวิจัย /แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ  [ 0 ] [ 487 ]   2015-07-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00506 วว.จัดประชุมนานาชาติด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและสร้างความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร ...ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาปีที่ 52  [ 0 ] [ 503 ]   2015-07-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00505 วว.จัดงาน TISTR & Friends 2015 …ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนาปีที่ 52  [ 0 ] [ 608 ]   2015-07-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
00504 วว.จัดนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยและพัฒนา...งาน SMART SME Expo 2015  [ 0 ] [ 388 ]   2015-07-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
00503 กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. จัดสัมมนา “ติดปีกสมรรถนะอุตสาหกรรมด้วยบริการ ว และ ท เพื่อเพิ่มการบริการอุตสาหกรรม  [ 0 ] [ 554 ]   2015-07-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 47] กำลังแสดงหน้าที่ 48/67 [หน้าถัดไป = 49]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537