ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00739 รางวัลคนดีศรี วท.  [ 0 ] [ 436 ]   2017-03-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00737 ผู้ว่าการ วว. ร่วมประชุมกรรมการบริหาร WAITRO @ ประเทศแอฟริกาใต้  [ 0 ] [ 1e3 ]   2017-03-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00736 วว. หารือความร่วมมืองานวิจัยกับ National Research Council (NRC) ประเทศแคนาดา  [ 0 ] [ 1e3 ]   2017-03-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00735 วว.ร่วมสัมมนา/ระดมความคิด “นวัตกรรมและอาหารการพัฒนาอาหารสุขภาพเพื่อสังคมผู้สูงอายุ”  [ 0 ] [ 899 ]   2017-03-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00734 วว.ร่วมจัดนิทรรศการ “Thailand Food Innovation Forum 2017”  [ 0 ] [ 964 ]   2017-03-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00733 วว.ต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  [ 0 ] [ 985 ]   2017-03-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00732 วว.ต้อนรับคณะนักวิจัยจาก AIST และ บ.Kao ประเทศญี่ปุ่น หารือความร่วมมืองานวิจัยสมุนไพร/เครื่องสำอาง  [ 0 ] [ 404 ]   2017-03-15 ไม่มีข้อคิดเห็น
00731 วว.ผนึกกำลัง พพ. จัดสัมมนาผลศึกษาโครงการพัฒนาเพิ่มผลผลิตเอทานอลจากหัวมันสำปะหลัง เผยสามารถคัดเลือกเชื้อยีสต์ประสิทธิภาพสูงลดต้นทุนการหมัก เพิ่มกำลังการผลิต/ลดพลังงาน  [ 0 ] [ 481 ]   2017-03-15 ไม่มีข้อคิดเห็น
00730 วว. จับมือจังหวัดสระบุรี / อบต.ตาลเดี่ยว จัดฝึกอบรมระดับเยาวชน เสริมความรู้การจัดการขยะที่ต้นทาง แก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 368 ]   2017-03-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
00729 วว.ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมงาน ASEAN Next 2017 เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  [ 0 ] [ 1e3 ]   2017-03-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
00728 งาน CEO Innovation Forum 2017...นวัตกรรมนำไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว  [ 0 ] [ 267 ]   2017-03-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
00727 วว.ร่วมจัดแสดงผลงานด้านพลังงานทดแทน ...งาน SETA 2017  [ 0 ] [ 1e3 ]   2017-03-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
00725 วว.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติด้านความปลอดภัยระบบราง @งาน ASEAN Next 2017  [ 1 ] [ 381 ]   2017-03-07 ลูกจ้าง30 กว่าปีมา [07-03-2017 14:05]
00724 วว. ร่วมพิธีเปิดงาน ASEAN Next 2017: Creating Smart Community through STI Collaboration  [ 0 ] [ 1e3 ]   2017-03-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
00723 ประธานคณะกรรมการบริหาร /กรรมการ กวท. พร้อมคณะผู้บริหาร วว. ติดตามผลงานโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการ/ความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ณ จังหวัดเชียงราย  [ 0 ] [ 1e3 ]   2017-03-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
00722 วว.ร่วมจัดนิทรรศการ ...“พิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง” ปี 2560  [ 0 ] [ 991 ]   2017-03-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
00721 วว. และ NMIJ ลงนามความร่วมมือด้านมาตรวิทยาเคมี  [ 0 ] [ 1e3 ]   2017-03-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
00719 วว.ร่วมโชว์ผลงานวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ...งาน AGBIO 2017  [ 0 ] [ 446 ]   2017-02-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
00718 วว.จัดสัมมนา "โครงการยกระดับมาตรฐานและเทคโนโลยี SMEs ไทย สู่อาเซียน"  [ 0 ] [ 1e3 ]   2017-02-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00717 “ดร.อรรชกา สีบุญเรือง” ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถานีวิจัยลำตะคอง วว. จังหวัดนครราชสีมา  [ 0 ] [ 663 ]   2017-02-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00716 วว.โชว์นิทรรศการเศรษฐกิจฐานราก นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาชุมชนเกษตรกรรม  [ 0 ] [ 270 ]   2017-02-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00715 ผู้ว่าการ วว. นำทีมจิตอาสาบริการประชาชน ณ ท้องสนามหลวง  [ 0 ] [ 248 ]   2017-02-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00714 วว. เตรียมจัดฝึกอบรมพร้อมโชว์นิทรรศการทดสอบระบบราง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ในงาน ASEAN Next 2017 ฉลอง 50 ปี ก่อตั้งอาเซียน มุ่งพัฒนาความร่วมมือ วทน. สู่อนาคต  [ 1 ] [ 1e3 ]   2017-02-21 ลูกจ้าง30 กว่าปี [22-02-2017 08:01]
00713 วว. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ  [ 0 ] [ 1e3 ]   2017-02-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00712 วว. ให้บริการตรวจสอบสมรรถนะ/ประเมินอายุการใช้งานของหม้อน้ำโรงไฟฟ้าหน่วยที่ 2 ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  [ 1 ] [ 321 ]   2017-02-20 ลูกจ้าง30 กว่าปีมา [21-02-2017 07:51]
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 39] กำลังแสดงหน้าที่ 40/67 [หน้าถัดไป = 41]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537