ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01764 วว. ให้บริการที่ปรึกษาวิศวกรรม บ. BLCP ด้านลดปัญหาการสั่นสะเทือน / ป้องกันความเสียหาย ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า  [ 0 ] [ 199 ]   2021-04-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01763 วว. โชว์ผลงานวิจัยพัฒนา “วัสดุดูดซับจากยางพารานาโนเทคโนโลยีสำหรับขจัดน้ำมันปนเปื้อน” ใช้น้ำยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลัก ดูดซับน้ำมันได้ 5-18 เท่า ใช้ซ้ำได้อย่างน้อย 5 ครั้ง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  [ 0 ] [ 405 ]   2021-04-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01762 วว. / บริษัท พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑ์อาหารฯ ร่วมพัฒนาเครื่องต้นแบบการผลิตแป้งขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ขนาด 20 ตันต่อวัน  [ 0 ] [ 282 ]   2021-04-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
01761 วว. ได้รับการรับรองเป็นหน่วยทดสอบทางพิษวิทยาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามหลักการ OECD GLP  [ 11 ] [ 370 ]   2021-04-07 GustavoRibre [11-10-2021 17:36]
01760 วว.ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี)  [ 0 ] [ 204 ]   2021-04-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01759 วว. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันราชสมภพ 2 เมษายน 2564  [ 0 ] [ 164 ]   2021-04-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
01758 วว. ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จัด Workshop การขยายชีวภัณฑ์รูปแบบเชื้อเหลวด้วยถังหมักอย่างง่าย พร้อมมอบถังหมักเพาะเชื้อจุลินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต ลดการตกค้างสารเคมี สนับสนุนเกษตรปลอดภัย  [ 0 ] [ 294 ]   2021-04-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
01757 วว. ถวายรายงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการศึกษาศักยภาพทางชีวภาพของเห็ดหลินจือสายพันธุ์ไทย...โครงการพัฒนาเครื่องต้นแบบสไลด์เห็ดหลินจือสด  [ 12 ] [ 322 ]   2021-03-24 GustavoRibre [09-10-2021 02:36]
01756 วว. ผนึกกำลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่  [ 0 ] [ 265 ]   2021-03-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01755 วว. ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย เปิดตัวโครงการจัดตั้งสถานีจัดการขยะชุมชนฯ ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  [ 0 ] [ 310 ]   2021-03-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01754 วว. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสอธิบดีกรมบัญชีกลางรับตำแหน่งใหม่  [ 0 ] [ 189 ]   2021-03-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
01753 วว.จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act : PDPA)  [ 1 ] [ 288 ]   2021-03-18 Kasey [23-03-2021 09:52]
01752 ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ปี 2564  [ 0 ] [ 198 ]   2021-03-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
01751 วว.จัดอบรม "ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหารในการก้าวไปสู่องค์กรที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อน"  [ 0 ] [ 252 ]   2021-03-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
01750 ศ.(วิจัย)ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. บันทึกเทปให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ MCOT HD  [ 9 ] [ 267 ]   2021-03-17 Henryfonum [15-09-2021 10:01]
01749 วว. จับมือ ม.เกษตรศาสตร์ บริษัทเมืองสะอาดฯ พัฒนาศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวล/ขยะชุมชน มุ่งช่วยแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน ปัญหาขยะชุมชน รองรับการเจริญเติบโตของประเทศในอนาคต  [ 0 ] [ 188 ]   2021-03-15 ไม่มีข้อคิดเห็น
01748 นักวิจัย วว. รับมอบทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย  [ 0 ] [ 178 ]   2021-03-15 ไม่มีข้อคิดเห็น
01747 วว. โชว์เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร/สารชีวภัณฑ์ ในกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น จ.กาญจนบุรี  [ 0 ] [ 201 ]   2021-03-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01746 วว. ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิณภาฯ วศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี / อุดรธานี มุ่งสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพืชสมุนไพรไทย  [ 0 ] [ 201 ]   2021-03-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01745 วว. / สสว. ลงนามร่วมดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปี 2564  [ 0 ] [ 266 ]   2021-03-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01744 วว. ร่วมกับพันธมิตรยกระดับ SMEs จัดฝึกอบรม “BRAND DNA ADVANCE NEW NORMAL” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร  [ 0 ] [ 191 ]   2021-03-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01743 วว. เผยผลวิจัยพัฒนากล้วยไข่กำแพงเพชรต้นเตี้ย... สู้พายุฤดูร้อน  [ 0 ] [ 193 ]   2021-03-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01742 วว. / บริษัทชาร์มมิ่งเวิลด์ฯ ร่วมมือวิจัย พัฒนา ทดสอบประสิทธิภาพในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง  [ 0 ] [ 221 ]   2021-03-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
01741 วว. ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย BCG ชูผลสำเร็จจัดการขยะชุมชนครบวงจรในพื้นที่ 4 ภูมิภาคของไทย ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถสร้างรายได้ให้หน่วยงานท้องถิ่นกว่า 10,000,000 บาทต่อปี  [ 0 ] [ 381 ]   2021-03-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01740 วว.จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่”  [ 0 ] [ 239 ]   2021-03-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 3] กำลังแสดงหน้าที่ 4/67 [หน้าถัดไป = 5]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537