ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00789 วว.จับมือ APCTT ประชุมหารือระดับภูมิภาค “ยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านความเชื่อมโยงด้านน้ำ พลังงานและอาหาร”  [ 0 ] [ 213 ]   2017-06-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
00788 วว.ร่วมคณะศึกษาดูงานโครงการหมู่บ้านเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ.เชียงใหม่  [ 0 ] [ 240 ]   2017-06-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00787 วว.ร่วมโชว์ผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปด้วย วทน. ในงาน Lanna Expo 2017  [ 0 ] [ 999 ]   2017-06-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00786 วว.จัดประชุมระดมความคิดเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนจัดการความรู้ สร้างนวัตกรรมของการประปาส่วนภูมิภาค  [ 0 ] [ 1e3 ]   2017-06-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00785 วว. ลงนาม อพท. นำผลงานการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษอย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 1e3 ]   2017-06-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
00784 พิธีเปิดงานประชุม 2017 APLAC/PAC Joint Annual Meeting  [ 0 ] [ 971 ]   2017-06-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
00783 วว. จัดสัมมนาการควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาองค์กร รุ่นที่ 2  [ 0 ] [ 1e3 ]   2017-06-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00782 วว. ร่วมงานแถลงข่าว Smart SME Expo 2017  [ 0 ] [ 382 ]   2017-06-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00781 วว. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ TISTR’s From Local to Global International Forum : Food Industry 4.0  [ 0 ] [ 567 ]   2017-06-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
00780 วว. โชว์ “Smart Interactive Test Laboratory” ในกิจกรรมวันรับรองระบบงานโลก/วันมาตรวิทยาโลก  [ 0 ] [ 285 ]   2017-06-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
00779 วว. ร่วมเสวนาเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมในงาน FOOD MACHINE FOR SME  [ 0 ] [ 1e3 ]   2017-06-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
00778 วว.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เวชสำอางนาโนเอสเซ้นท์เซรั่ม “VITISTRA” จากเมล็ดองุ่นสู่เชิงพาณิชย์  [ 0 ] [ 712 ]   2017-06-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
00777 วว. แถลงข่าวงาน TISTR's From Local to Global International Forum /เปิดตัว 7 ผลงานวิจัยใหม่  [ 0 ] [ 542 ]   2017-06-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
00776 ศทม.ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมฯ บางปู จัดอบรมสัมมนาฟรีแก่ผู้ประกอบการ  [ 0 ] [ 244 ]   2017-05-30 ไม่มีข้อคิดเห็น
00775 คณะกรรมการ SubPAC /สคร./IRDP เยี่ยมชมศูนย์วิจัยเห็ดเขตหนาว วว.  [ 0 ] [ 397 ]   2017-05-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00774 วว. ร่วมเสวนาในกิจกรรมคุยกัน..ฉันท์วิทย์ “สิงห์รมควันกลับใจ เลิกบุหรี่ง่ายๆ ด้วยลูกอม”  [ 0 ] [ 491 ]   2017-05-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00773 วว. ร่วมกับบริษัทประชารัฐฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอปจังหวัดภูเก็ต  [ 0 ] [ 1e3 ]   2017-05-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
00772 วว.จับมือ จ.ลำปาง เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งจากโรงงานและวัสดุท้องถิ่น พัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกและบล็อกประสาน  [ 0 ] [ 1e3 ]   2017-05-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
00771 วว.ร่วมโชว์ผลงานวิจัย..งาน “Startup Thailand 2017”  [ 0 ] [ 1e3 ]   2017-05-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
00770 วว.จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบสถาปนาปีที่ 54 ... “บนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสู่ TISTR 4.0”  [ 1 ] [ 526 ]   2017-05-25 Tom [10-08-2021 16:41]
00769 วว.จับมือบริษัทจุลไหมไทยวิจัยพัฒนาผลิตปุ๋ยเพื่อการค้า  [ 0 ] [ 404 ]   2017-05-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
00768 วว.ลงนามอนุญาตการใช้สายพันธุ์ราเป็นส่วนประกอบผลิตผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์กับบริษัทเนเจอรัลฟาร์ม  [ 1 ] [ 435 ]   2017-05-23 Home Lander [11-11-2020 10:23]
00767 วว.ร่วมจัดนิทรรศการงาน OTOP Midyear 2017  [ 0 ] [ 1e3 ]   2017-05-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00766 ผู้ว่าการ วว. เป็นวิทยากรในโครงการ WAITRO – ISESCO - LIPI Research Technology Organizations (RTO) Management Program Workshop ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย  [ 2 ] [ 431 ]   2017-05-19 efutuefidworu [18-02-2019 11:56]
00765 วว. จัดโครงการค่ายเยาวชน CSR @ สะแกราช  [ 0 ] [ 328 ]   2017-05-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 37] กำลังแสดงหน้าที่ 38/67 [หน้าถัดไป = 39]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537