ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00990 วว.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน ASEAN Next 2018  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-03-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
00988 รายการนโยบาย By ประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส บันทึกเทปสัมภาษณ์ “บล็อกประสาน วว.”  [ 9 ] [ 793 ]   2018-03-13 GustavoRibre [09-10-2021 09:22]
00987 วว.ร่วมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมไทยในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 2 ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-03-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
00986 ผู้ว่าการ วว. ประชุม WAITRO Board Meetings ณ กรุงไคโร ประเทศอิยิปต์  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-03-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
00985 วว.มอบถังเก็บน้ำบล็อกประสาน ให้แก่มูลนิธิกะเหรี่ยงพระคริสต์ จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์บล็อกประสานด้วยวัสดุธรรมชาติ  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-03-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
00984 วว. ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในงานเปิดศูนย์ถ่ายทอดวิทยาศาสตร์ฯ กศน. @ จังหวัดเชียงใหม่  [ 0 ] [ 960 ]   2018-03-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
00983 วว. จัดระดมความคิด TISTR meet & treat ครั้งที่ 1 : สิทธิพิเศษของลูกค้าที่ใช้บริการต่อเนื่อง  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-03-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
00982 วว. เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัย สารฝนหลวงทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง ในพิธีเปิดปฏิบัติการฝนหลวงสู้ภัยแล้งประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด ด้วยศาสตร์พระราชา นำพาฝนหลวง 4.0 ณ สนามบินนครสวรรค์  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-03-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
00981 ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. ในฐานะนายกสมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560  [ 0 ] [ 957 ]   2018-03-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
00980 วว. ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พัฒนาผู้ประกอบการ/ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-02-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
00979 วว.จัดนิทรรศการสนับสนุนกิจกรรมสวนสัตว์สู่ชุมชนประจำปี 2561  [ 0 ] [ 925 ]   2018-02-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
00978 วว.ร่วมยินดีเนื่องในโอกาส 88 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย  [ 0 ] [ 913 ]   2018-02-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
00977 วว.จับมือ กนอ. เสริมขีดความสามารถบุคลากร/พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ฯ เพื่อภาคอุตสาหกรรม  [ 0 ] [ 981 ]   2018-02-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00976 วว. ระดมความคิดผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร/สมุนไพร/เทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งติดปีกธุรกิจ ด้วยนวัตกรรม สร้างโอกาสใหม่กับ STI 4.0  [ 0 ] [ 955 ]   2018-02-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
00975 วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์  [ 0 ] [ 973 ]   2018-02-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
00974 ผู้ว่าการ วว.บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการ THAILAND TODAY สถานีโทรทัศน์ NBT WORLD  [ 2 ] [ 1e3 ]   2018-02-21 happy diwali status video download [26-09-2020 02:24]
00973 ผู้ว่าการ วว.บันทึกวิดีทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์งาน ASEAN Next 2018  [ 0 ] [ 984 ]   2018-02-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
00972 วว.ร่วมกับ AIST ประเทศญี่ปุ่น จัดสัมมนา “TISTR- AIST Mini Joint Symposium” แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยฯ  [ 0 ] [ 965 ]   2018-02-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
00971 วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป ให้แก่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน @ จังหวัดอุดรธานี  [ 0 ] [ 931 ]   2018-02-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
00970 วว. เยี่ยมคารวะ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  [ 0 ] [ 972 ]   2018-02-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
00969 วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  [ 0 ] [ 906 ]   2018-02-15 ไม่มีข้อคิดเห็น
00968 วว. จัดสัมมนาโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์/บริการ  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-02-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
00966 วว.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ฯ สู่เยาวชน ...เรียนรู้และอนุรักษ์พืชสมุนไพร @ สถานีวิจัยลำตะคอง  [ 0 ] [ 994 ]   2018-02-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
00965 วว.โชว์ผลงานยกระดับผู้ประกอบการด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี @ กลุ่มแปรรูปบ้านปลายคลอง จังหวัดจันทบุรี  [ 0 ] [ 446 ]   2018-02-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
00963 วว.สนับสนุนจังหวัดจันทบุรี …ยกระดับวิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-02-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 30] กำลังแสดงหน้าที่ 31/67 [หน้าถัดไป = 32]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537