ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01044 วว.จับมือหน่วยงานเครือข่าย จัด “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” @ จังหวัดอำนาจเจริญ ส่งต่อนวัตกรรมเสริมแกร่งโอทอป และเกษตรกรไทย  [ 0 ] [ 987 ]   2018-06-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
01043 วว.ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยบล็อกประสาน ให้แก่เทศบาลตำบลโนนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์ สาธิตสร้างเป็นห้องน้ำเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน  [ 0 ] [ 922 ]   2018-06-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
01042 วว. ผนึกกำลังการยางแห่งประเทศไทย ส่งเสริมใช้ทรัพยากร อบรม วิจัย นวัตกรรม เพื่อการพัฒนายั่งยืน  [ 0 ] [ 943 ]   2018-06-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01041 วว.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันสถาปนา 20 ปี สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-06-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01040 วว.จัดสัมมนา “ISO/IEC 17025:2017 จุดเปลี่ยนที่ต้องรู้ มุ่งสู่ห้องปฏิบัติการที่เป็นเลิศ”  [ 0 ] [ 830 ]   2018-06-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
01039 กระทรวงวิทย์ นำ วทน.วิจัยพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากของเหลือทิ้งอุตสาหกรรมน้ำตาล ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ลดต้นทุนผลิตอ้อย 30% ในพื้นที่ส่งเสริมอ้อย 5 แสนไร่ จ.นครสวรรค์/อุตรดิตถ์/ชัยนาท สร้างความอุดมสมบูรณ์แก่ดินอย่างยั่งยืน  [ 1 ] [ 928 ]   2018-06-11 nidhi sharma [27-04-2021 08:07]
01038 วว.จัดสัมมนา “การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากยางพาราด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  [ 0 ] [ 898 ]   2018-06-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01037 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โชว์ผลงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป @ งาน OTOP Midyear 2018  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-06-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
01036 วว. /พันธมิตร โชว์ผลงาน วทน. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้ยั่งยืน  [ 0 ] [ 891 ]   2018-06-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01035 วว. เสริมแกร่งเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  [ 0 ] [ 962 ]   2018-06-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01034 วว.แถลงข่าวจัดงาน Transforming SMEs through Innovation : From Local to Global Player in Bio-Economy ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ ตอบสนองความต้องการประเทศ สร้างผู้ประกอบการไทยด้วยนวัตกรรม  [ 0 ] [ 481 ]   2018-05-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
01033 วว. จับมือ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำผลงานวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม นวัตกรรม สนับสนุนด้านเภสัชกรรมทหาร  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-05-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01032 วว. ผนึกกำลังจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-05-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01031 วว.ร่วมประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8  [ 0 ] [ 925 ]   2018-05-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01030 สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2561  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-05-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
01029 คณะผู้บริหาร วว. เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพืชมงคล 2561  [ 0 ] [ 911 ]   2018-05-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
01028 วว. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรเพื่อสุขภาพและความงาม ครั้งที่ 1 นำร่องพื้นที่ จ.ปทุมธานี ภายใต้โครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-05-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
01026 วว. ร่วมโครงการทูตเชิงเศรษฐกิจเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันภาคเกษตรกรรมไทย ณ ประเทศอิสราเอล  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-05-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01025 วว./KIPA เกาหลี ผนึกกำลังพันธมิตรจัดงานสัมมนาระดับนานาชาติ “ASEAN-ROK BIOFUEL AND IP POLICY EVALUATION SEMINAR” ครั้งที่ 3 @ เชียงใหม่  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-05-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
01024 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์" รวท. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ วว. ในการนำ วทน.พัฒนากลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์  [ 0 ] [ 898 ]   2018-05-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
01023 วว. โชว์ศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคมฐานราก ด้วย วทน. ในงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค @ จังหวัดบุรีรัมย์  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-05-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01022 ผู้ว่าการ วว. สัมภาษณ์สดรายการ SMEs Voice  [ 0 ] [ 948 ]   2018-05-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01021 วว.ร่วมจัดกิจกรรมค่ายจีโอพาร์ค (Geopark Camp) ครั้งที่ 1 ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช สนับสนุนจังหวัดนครราชสีมาเป็นดินแดน 3 มงกุฎขององค์การยูเนสโก  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-05-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
01020 วว.ลงนาม MOU กับ จังหวัดนครราชสีมา และ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ผลักดันอุทยานธรณีโคราชฯ ได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลก สนับสนุนจังหวัดนครราชสีมาเป็นดินแดน 3 มงกุฎขององค์การยูเนสโก  [ 0 ] [ 928 ]   2018-05-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
01019 องคมนตรีเยี่ยมชม โรงสี ๓ ว. @ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-04-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 28] กำลังแสดงหน้าที่ 29/67 [หน้าถัดไป = 30]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537