ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01129 กระทรวงวิทย์พัฒนาทักษะด้านการตลาด การตลาดดิจิตอล การบริหารจัดการกลุ่ม ให้แก่ 200 ผู้นำกลุ่ม OTOP ภายใต้โครงการ “ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดเป้าหมาย”  [ 0 ] [ 797 ]   2018-10-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01128 วว.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์นาโนเซรั่มบำรุงผิวหน้าชะลอริ้วรอยแห่งวัยจากสารสกัดใบบัวบก ให้แก่บริษัท เฮอร์บอร์นิค จำกัด สู่เชิงพาณิชย์  [ 1 ] [ 1e3 ]   2018-10-29 Berlin [30-08-2021 18:57]
01127 วว.ลงนามความร่วมมือนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจไร่กำนันจุล  [ 0 ] [ 866 ]   2018-10-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01126 วว./จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมหารือการจัดตั้งศูนย์พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมไม้ผลและพืชผักเกษตรภาคเหนือ  [ 0 ] [ 757 ]   2018-10-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01125 วว. ร่วมงาน Panama,The Great Connection  [ 0 ] [ 776 ]   2018-10-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
01124 วว./พันธมิตร เปิดห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมด้านจุลินทรีย์ไทย- จีน มุ่งสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีอนาคต  [ 0 ] [ 759 ]   2018-10-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01123 พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร  [ 0 ] [ 784 ]   2018-10-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
01122 วว.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  [ 0 ] [ 814 ]   2018-10-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01121 วว. เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ “CAS Innovation EXPO (Bangkok) 2018”  [ 0 ] [ 927 ]   2018-10-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
01119 วว.ร่วมงาน STS Forum 2018 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น  [ 0 ] [ 943 ]   2018-10-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01118 กระทรวงวิทย์/สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่วางแผนต่อยอดการดำเนินงาน “โครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร”  [ 0 ] [ 800 ]   2018-10-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
01117 วว. โชว์ผลงานเสริมแกร่ง สร้างโอกาสธุรกิจ SMEs ในงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018  [ 0 ] [ 774 ]   2018-10-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01116 วว./โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานีวิจัยต้นแบบวัสดุดูดซับยูเรียด้วยซีโอไลท์จากตอซังข้าวทดแทนสารดูดความชื้น นวัตกรรมรองรับสังคมผู้สูงอายุ เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งการเกษตร ผลิตภัณฑ์ย่อยสลายได้ ช่วยลดปริมาณขยะ  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-10-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
01115 วว.ร่วมแสดงความยินดี 16 ปี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  [ 0 ] [ 777 ]   2018-10-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
01114 วว.ร่วมงานสัมมนา ทิศทางการพัฒนาวิศวกรและบทบาทองค์การแม่ข่ายต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง  [ 0 ] [ 801 ]   2018-09-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01113 วว.ร่วมโชว์ผลงานวิจัย/งานสนับสนุนผู้ประกอบการโอทอป...เนื่องในโอกาส รวท.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานอุทยานภาคตะวันออกเฉียงเหนื  [ 0 ] [ 822 ]   2018-09-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01112 วว. โชว์งานวิจัยสารสกัดจากเมล็ดมะขาม/การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเปลือกและแป้งมะขาม เนื่องในการประชุม ครม.สัญจร @ จังหวัดเพชรบูรณ์  [ 0 ] [ 945 ]   2018-09-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
01110 วว. ร่วมงาน The 6 th Forum on China ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  [ 0 ] [ 860 ]   2018-09-12 ไม่มีข้อคิดเห็น
01109 กระทรวงวิทย์ฯ จัด “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ  [ 0 ] [ 977 ]   2018-09-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
01107 กระทรวงวิทย์ฯ ลงพื้นที่จังหวัดระยอง จัด “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  [ 1 ] [ 985 ]   2018-09-08 Berlin [30-08-2021 19:01]
01106 วว. จัดสัมมนานำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษา ภายใต้โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2561  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-09-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01105 มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค จังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงวิทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศภายใต้นโยบาย “วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง”  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-09-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01104 วว.จับมือ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด ...ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-09-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01103 มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค จังหวัดหนองคาย กระทรวงวิทย์ติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ ภายใต้นโยบาย “วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง”  [ 0 ] [ 843 ]   2018-09-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01102 วว. ส่งมอบเครื่องแบนกล้วยตากให้แก่ผู้ประกอบการกล้วยตากตราแม่โสม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ภายใต้การดำเนินงานโครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป ...ระบุช่วยเพิ่มกำลังการผลิต 3 เท่า/ลดการใช้แรงงาน  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-09-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 25] กำลังแสดงหน้าที่ 26/67 [หน้าถัดไป = 27]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537