ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01155 ของขวัญต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2562 จาก วว.  [ 0 ] [ 741 ]   2018-11-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01154 พิธีเปิดการประชุมนานาชาติ Inclusive Science, Technology and Innovation Policies for Promoting the Transfer of New and Emerging Technologies in Water and Energy Sectors  [ 0 ] [ 754 ]   2018-11-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01153 วว. มอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2562 เชิญชมฟรี! อาคารเฉลิมพระเกียรติแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตร/พฤกษศาสตร์แห่งใหม่ของไทย/ศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน @ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา  [ 2 ] [ 875 ]   2018-11-26 Lacey [15-03-2021 08:17]
01152 ขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม : Thailand in the Making  [ 0 ] [ 784 ]   2018-11-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01151 วว. ร่วมงานศักยภาพและโอกาสของไทยในการผลิตและแปรรูปแมลง (Edible Insects) เพื่อการค้า  [ 0 ] [ 938 ]   2018-11-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01150 วว.จับมือ กรมการท่องเที่ยว อบรมมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว  [ 0 ] [ 819 ]   2018-11-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01149 วว. ร่วมงานประชุม WAITRO ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-11-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01148 วว./Monash University/ IRT ร่วมจัดสัมมนา Thailand – Australia Collaboration for Rail Modernisation and Future Development  [ 0 ] [ 743 ]   2018-11-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01147 วว. ร่วมนำเสนอผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนการประชุม ครม. @ ทำเนียบรัฐบาล  [ 0 ] [ 751 ]   2018-11-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01146 รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ พบประชาคม วท. ในเทคโนธานี  [ 0 ] [ 720 ]   2018-11-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01145 วว./กรมส่งเสริมสหกรณ์/สสปน.ร่วมพัฒนาสินค้าสหกรณ์สะท้อนอัตลักษณ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม  [ 8 ] [ 1e3 ]   2018-11-16 tadalafil 30 mg [07-06-2021 03:18]
01144 กระทรวงวิทย์ปฏิรูประบบเศรษฐกิจสู่ฐานนวัตกรรม จัดงาน Thailand 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม “ THAILAND 4.0 IN THE MAKING” @ สยามสแควร์  [ 0 ] [ 829 ]   2018-11-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01143 วว. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว/สินค้าเกษตรแปรรูปครบวงจร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  [ 0 ] [ 807 ]   2018-11-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01141 วว. ผนึกกำลัง JAIMA จัดการประชุม APPLICATION OF INGREDIENT FOR FUNCTIONAL FOOD AND COSMETICs  [ 0 ] [ 814 ]   2018-11-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01140 กระทรวงวิทย์แต่งตั้ง “ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต” ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ วว. คนใหม่ โชว์วิสัยทัศน์มุ่งเป็นหุ้นส่วนความสำเร็จ ผู้ประกอบการ SMEs OTOP ประชาชน ด้วย วทน.  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-11-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01139 พิธีเปิด The Third Country Training Programme for Promotion and Dissemination of High Quality Biofuels Production Technology for Automotive Utilization in ASEAN ปีที่ 3  [ 0 ] [ 750 ]   2018-11-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01138 วว. มอบใบรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015 ให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย  [ 0 ] [ 932 ]   2018-11-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01137 วว. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [ 0 ] [ 846 ]   2018-11-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01136 ผู้ว่าการ วว. ร่วมงาน CITTC เสริมสร้างโอกาสความร่วมมือด้าน วทน. ณ เมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน  [ 0 ] [ 803 ]   2018-11-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
01135 วว. และ National Research Council of Canada (NRC) หารือสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย  [ 0 ] [ 749 ]   2018-11-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01134 การนำเสนอ "โครงการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากผลการดำเนินการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย” โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-11-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01133 วว.ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการหมู่บ้านเห็ดวิทยาศาสตร์และหมู่บ้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จังหวัดน่าน  [ 0 ] [ 1e3 ]   2018-11-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
01132 วว.จับมือหน่วยงานเครือข่าย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ IWA Water Reuse 2018  [ 0 ] [ 780 ]   2018-10-31 ไม่มีข้อคิดเห็น
01131 วว.ร่วมแสดงความยินดี "นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ" รับตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม  [ 18 ] [ 988 ]   2018-10-31 crazymodapk [05-10-2021 04:16]
01130 วว. ร่วมกิจกรรมนักวิทย์รุ่นใหม่ นำไทยไปด้วยกัน : Reinventing Thailand by Young Scientists  [ 0 ] [ 804 ]   2018-10-31 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 24] กำลังแสดงหน้าที่ 25/67 [หน้าถัดไป = 26]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537