ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01817 วว. จัดงาน WAITRO Webinar on Bio-Circular-Green (BCG) in Action  [ 0 ] [ 121 ]   2021-08-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
01816 วว. เสริมแกร่ง อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ มาตรฐานสากล ครบวงจร  [ 0 ] [ 152 ]   2021-08-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01815 วว. เป็นหุ้นส่วนความสำเร็จผู้ประกอบการ สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ ฉลองครบรอบคล้ายวันสถาปนา “ 58 ปี”  [ 0 ] [ 262 ]   2021-08-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01814 วว. สนับสนุนการตรวจคัดกรอง โควิด-19 เชิงรุก ณ จังหวัดลำพูน ผ่านการใช้พื้นที่โครงสร้างพื้นฐาน “โรงรมชัลเฟอร์ไดออกไซด์ยืตอายุลำไยเพื่อการส่งออก”  [ 0 ] [ 99 ]   2021-08-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01813 วว. จับมือ บริษัทไปรษณีย์ไทยฯ ยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ พุ่งเป้าตอบโจทย์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ  [ 0 ] [ 144 ]   2021-08-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
01812 วว. ติดปีกเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย จัดตั้งศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ครบวงจร  [ 0 ] [ 179 ]   2021-08-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
01811 วว. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ส่งเสริมผู้ประกอบการด้วย วทน.  [ 0 ] [ 168 ]   2021-08-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
01810 วว. เชิญชวนร่วมอบรมออนไลน์ “เพาะเห็ดไว้ทานในครัวเรือน” ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพแข็งแรง  [ 0 ] [ 102 ]   2021-08-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01809 วว. โชว์ธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน @ สถานีวิจัยลำตะคอง นครราชสีมา มุ่งสร้างความยั่งยืนภาคการเกษตรไทย  [ 0 ] [ 160 ]   2021-08-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01808 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม วว. มอบน้ำอิเล็กทรอไลต์สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค สนับสนุนภารกิจ ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน อพวช. เทคโนธานี  [ 0 ] [ 96 ]   2021-08-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01807 วว. ขับเคลื่อน BCG Model สร้างศูนย์เรียนรู้จัดการ PPE ใช้แล้ว & ขยะปลอดเชื้อ จากโควิด-19 ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันสามขั้นตอน ประสิทธิภาพสูง เกิดมลพิษต่ำ ชี้อนาคตใช้เป็นต้นแบบโรงไฟฟ้าขยะชุมชน  [ 0 ] [ 130 ]   2021-08-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01806 วว. ได้รับรางวัล “Runners-up Best Paper” ในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35  [ 0 ] [ 134 ]   2021-08-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01805 วว. มอบผลงาน “น้ำอิเล็กโทรไลต์ สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค” ให้แก่ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อสนับสนุนภารกิจ ศูนย์สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ COVID - 19 ศปม.  [ 0 ] [ 121 ]   2021-08-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
01804 วว. มอบเครื่องดื่มตรีผลา เสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย สนับสนุน โรงพยาบาลสนาม ม.ธรรมศาสตร์  [ 0 ] [ 104 ]   2021-08-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
01803 วว. เพิ่มมูลค่าวัสดุธรรมชาติ วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางกันกระแทกจากยางพารา  [ 0 ] [ 150 ]   2021-07-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01802 วว. จับมือ บริษัท มายด์ทูมาร์เก็ต จำกัด ผลักดันผลงานวิจัย / ผลิตภัณฑ์ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  [ 0 ] [ 124 ]   2021-07-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01801 วว./พันธมิตร มุ่งพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ สนับสนุน SMEs ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพการแข่งขัน  [ 9 ] [ 215 ]   2021-07-22 GustavoRibre [11-10-2021 23:22]
01800 วว. จัดประชุมออนไลน์ ACM 18 ของสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต  [ 10 ] [ 161 ]   2021-07-20 GustavoRibre [11-10-2021 11:15]
01799 วว. วิจัยพัฒนา “AcAnes” ผลิตภัณฑ์เจลชาเฉพาะที่จากสารสกัดผักคราดหัวแหวน  [ 11 ] [ 165 ]   2021-07-19 GustavoRibre [08-10-2021 17:09]
01798 วว. โชว์ 3 ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวไรซ์เบอรี่ สำหรับใช้เป็นส่วนผสมอาหาร “ ไซรัปชนิดเข้มข้น น้ำสัมสายชูหมัก ไซเดอร์ ”  [ 10 ] [ 257 ]   2021-07-13 Gustavoepisa [09-10-2021 17:06]
01797 วว. ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams  [ 1 ] [ 165 ]   2021-07-07 น้ำผลไม้มากี้เบอร์รี่ [31-07-2021 16:56]
01794 วว. เชิญชวน “เที่ยวผืนป่า ล่าความรู้” @ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา  [ 0 ] [ 138 ]   2021-07-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
01793 วว. วิจัยพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์สีเขียวจากชานอ้อย สำหรับให้บริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล  [ 9 ] [ 235 ]   2021-07-02 Gustavoepisa [09-10-2021 01:36]
01792 วว. แนะปลูกพรหมทิส ‘Phrom Tistr’ พรรณไม้ลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ พร้อมดันเป็นพืชเศรษฐกิจยุคนิวนอร์มอล  [ 9 ] [ 213 ]   2021-06-28 GustavoRibre [11-10-2021 17:06]
01790 วว. มอบน้ำอิเล็กทรอไลต์ 1,000 ลิตร สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค ให้แก่สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  [ 1 ] [ 176 ]   2021-06-22 Mariana [30-06-2021 16:10]
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 1] กำลังแสดงหน้าที่ 2/67 [หน้าถัดไป = 3]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537