ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01353 วว.จัดงานสัมมนา เรื่อง บทบาท ศักยภาพ และโอกาสของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ในการปรับตัวรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ @ จังหวัดขอนแก่น  [ 0 ] [ 606 ]   2019-09-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01352 วว.ร่วมประชุม NQI หารือแนวทางยกระดับมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ  [ 0 ] [ 524 ]   2019-09-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01351 วว.จัดสัมมนา Wellness and Unique Tourism …ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  [ 0 ] [ 499 ]   2019-09-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01350 วว. จับมือบริษัท UBM Asia ประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ...เสริมศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหารปลอดภัย  [ 0 ] [ 460 ]   2019-09-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01349 วว. เผยความคืบหน้าโครงการไทยคอสเมโทเปีย (Thai Cometopoeia) ร่วมกับ AIST ประเทศญี่ปุ่น ...วิเคราะห์ทดสอบเครื่องสำอางมาตรฐานสากลตาม OECD Guideline ทดสอบการแพ้แบบใช้เซลล์เพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ ...ดันผู้ประกอบการไทยส่งออกอย่างมั่นใจ  [ 0 ] [ 644 ]   2019-09-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01346 วว.ร่วมจัดงาน “ก้าวหน้าวิชาการ สืบสานวัฒนธรรมไทย” @ โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฎฯ)  [ 0 ] [ 499 ]   2019-09-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01345 วว.ร่วมพิธีเปิดงาน Japan Analytical & Scientific Instruments Show 2019  [ 1 ] [ 583 ]   2019-09-04 Home Lander [11-11-2020 10:42]
01344 วว. ลงนาม AIST สร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [ 0 ] [ 304 ]   2019-09-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
01343 วว. / คณะนักวิจัย IMCAS ประเทศจีน หารือโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์  [ 0 ] [ 451 ]   2019-09-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
01342 วว. ศึกษาดูงานพร้อมหารือความร่วมมือบริษัทสมาชิก JAIMA @ ประเทศญี่ปุ่น  [ 0 ] [ 492 ]   2019-09-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
01341 วว.จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ....พัฒนาประยุกต์การใช้งานบล็อกประสาน ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  [ 0 ] [ 603 ]   2019-08-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01340 วว.จัดงาน “มหกรรม OTOP i Style 4” (OTOP Innovation Style) 4 ภาค ครั้งที่ 1  [ 0 ] [ 634 ]   2019-08-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01339 วว. ลงนาม มจพ.ร่วมกันพัฒนางานวิจัย /หลักสูตร/ ห้องปฏิบัติการ ...สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย  [ 0 ] [ 1e3 ]   2019-08-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01338 วว.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไท  [ 1 ] [ 755 ]   2019-08-22 stanton [12-02-2020 15:44]
01337 “ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ วว. “TISTR Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” @ มหกรรมวิทย์ 2562  [ 0 ] [ 573 ]   2019-08-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01336 วว.เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ ระหว่างกระทรวง อว./สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย “การเตรียมอุตสาหกรรมไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อน Industry Transformation ด้วย STI”  [ 1 ] [ 769 ]   2019-08-22 123456go [02-04-2020 03:05]
01335 ผู้ว่าการ วว. ร่วมประชุมซุปเปอร์บอร์ดกระทรวง อว. นัดแรก ถกโจทย์พาไทยก้าวข้ามความท้าทาย พร้อมนำการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  [ 0 ] [ 466 ]   2019-08-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01334 วว. ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน ฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย : Fi Asia 2019 โชว์ผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร : FISP ลดความเสี่ยง สร้างโอกาสการทำธุรกิจ  [ 0 ] [ 458 ]   2019-08-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01333 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมการดำเนินงาน วว. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนนวัตกรรมชุมชน  [ 0 ] [ 511 ]   2019-08-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01332 วว./TICA ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต  [ 0 ] [ 490 ]   2019-08-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01331 วว.ลงนาม SXAU วิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการเกษตร  [ 0 ] [ 506 ]   2019-08-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
01330 วว.หารือความร่วมมือ Suzhou Institute of Advanced Technology ณ เมืองซูโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน  [ 0 ] [ 568 ]   2019-08-15 ไม่มีข้อคิดเห็น
01329 วว.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 และ ISO 19011  [ 0 ] [ 480 ]   2019-08-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01328 วว. เชิญชมนิทรรศการ ร่วมกิจกรรม “TISTR Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 @ Hall 8 อิมแพค เมืองทองธานี  [ 0 ] [ 563 ]   2019-08-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01327 วว. โชว์ผลงานเมล็ดพันธุ์มีชีวิต “TISTR Land… ดินแดนนวัตกรรมเกษตร สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการแถลงข่าวจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562  [ 0 ] [ 504 ]   2019-08-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 17] กำลังแสดงหน้าที่ 18/67 [หน้าถัดไป = 19]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537