ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01437 วว.จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยการผลิตเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์/ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเอทานอล  [ 0 ] [ 474 ]   2019-11-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01436 วว. ผลักดันผู้ประกอบการไทย ให้ได้มาตรฐานรับรอง อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ผ่านการดำเนินงาน 3S : Speed Satisfaction Sharing  [ 0 ] [ 605 ]   2019-11-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01435 วว.ร่วมโชว์ศักยภาพงานวิจัยด้านยางพารา @ Thailand Rubber Expo 2019  [ 0 ] [ 480 ]   2019-11-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01434 วว.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการการผลิตก๊าซชีวภาพโดยใช้ชีวมวลประเภท Lignocellulosic จากกากมันสำปะหลังกระบวนการผลิตเอทานอล ข้าวฟ่างหวาน  [ 4 ] [ 796 ]   2019-11-29 Anna Lucca [30-06-2021 15:50]
01431 วว.จัดกิจกรรม “วว. จิตอาสา เราทำความ “ดี” ด้วยหัวใจ”  [ 0 ] [ 485 ]   2019-11-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
01430 วว. /มกอช.ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงาน NQI เกษตรปลอดภัย  [ 2 ] [ 479 ]   2019-11-28 Remed Kyumai [17-05-2021 12:20]
01428 วว.จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร มุ่งนโยบายพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 457 ]   2019-11-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01427 วว. /อพท.ตราด สรุปผลดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวพาณิชย์เชิงบูรณาการ 8 โครงการ ก่อให้เกิดการจ้างงาน การบริการร่วม ยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ในท้องถิ่นให้ดีขึ้น  [ 0 ] [ 472 ]   2019-11-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01426 วว. ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ จัดเสวนาเห็ดป่าไมคอร์ไรซา ฟื้นฟูป่า สร้างแหล่งอาหาร/รายได้ชุมชน  [ 1 ] [ 531 ]   2019-11-26 Tom [10-08-2021 16:40]
01425 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโครงการบล๊อคประสาน วว.  [ 0 ] [ 464 ]   2019-11-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01424 วว.ร่วมเปิดอาคาร The Blocks อาคารบล็อกประสานจากงานวิจัยร่วม วว.และ กฟผ.  [ 0 ] [ 457 ]   2019-11-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01422 วว. /จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมสร้างชุมชนนวัตกรรมต้นแบบ 3 ชุมชน ผ่านโครงการ InnoAgri นำร่องเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตรภาคเหนือ “กล้วยไข่” ด้วย วทน.  [ 0 ] [ 567 ]   2019-11-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01421 วว. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562  [ 0 ] [ 512 ]   2019-11-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01420 วว. ร่วมพิธีเปิดงาน International Selenium and Wellness Congress 2019 ณ เมือง Yichun มณฑล Jiangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน  [ 0 ] [ 520 ]   2019-11-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01419 วว. ร่วมการประชุมงาน 2019 Yichun Global Se-Life Conference  [ 1 ] [ 523 ]   2019-11-13 Home Lander [11-11-2020 10:33]
01418 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง .. วว. โชว์ผลงานการพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง  [ 0 ] [ 485 ]   2019-11-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01417 วว.โชว์ Success case ผลสำเร็จการดำเนินงาน Circular Economy ตามนโยบาย BCG Model จากโครงการนำวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรฯ จ.กาญจนบุรี สร้างมูลค่าทางธุรกิจกว่า 1 ลบ.ต่อเดือน  [ 0 ] [ 575 ]   2019-11-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
01416 วว./พันธมิตรเชิญชวนร่วมกิจกรรม Brand DNA 2020 ซีซั่น 5  [ 0 ] [ 586 ]   2019-11-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
01415 วว. เปลี่ยนช่องทางการรับเช็คเงินสดกับคู่ค้า ภายใต้แคมเปญ “เงินเข้าบัญชี รวดเร็ว ฉับไว ปลอดภัย ง่ายๆ แค่ SCAN”  [ 0 ] [ 427 ]   2019-11-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01413 วว./JAIMA จัดสัมมนานานาชาติการประยุกต์ใช้สมุนไพรสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอาง  [ 1 ] [ 480 ]   2019-11-07 jack [21-10-2020 17:13]
01411 วว. ร่วมการประชุม WAITRO Meetings ณ ประเทศบอตสวานา  [ 0 ] [ 431 ]   2019-11-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01410 วว. รับรางวัล The Winner จากโครงการ Digital Enterpreneur Awards 2019  [ 0 ] [ 479 ]   2019-11-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01409 วว./คณะผู้บริหารจาก Mitsubishi Electric Corporation ประเทศญี่ปุ่น ร่วมหารือขอบเขตงานวิจัยสาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม  [ 0 ] [ 491 ]   2019-11-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01408 วว.เครือข่ายพันธมิตรภาคกลางตอนล่างร่วมประชุมระดมความคิดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วย วทน.สู่การผลักดันเป็นนโยบายของรัฐบาล พร้อมลงพื้นที่ติดตาม Success case ผลการดำเนินงาน วทน. Circular Economy ในโครงการใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ตามนโยบาย BCG Model  [ 0 ] [ 529 ]   2019-11-06 ไม่มีข้อคิดเห็น
01407 วว. ต้อนรับคณะผู้บริหารสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ศึกษาดูงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.)  [ 0 ] [ 444 ]   2019-11-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
[หน้าก่อน = 14] กำลังแสดงหน้าที่ 15/67 [หน้าถัดไป = 16]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537