ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01801 วว./พันธมิตร มุ่งพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ สนับสนุน SMEs ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพการแข่งขัน  [ 0 ] [ 35 ]   2021-07-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01800 วว. จัดประชุมออนไลน์ ACM 18 ของสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต  [ 0 ] [ 22 ]   2021-07-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01799 วว. วิจัยพัฒนา “AcAnes” ผลิตภัณฑ์เจลชาเฉพาะที่จากสารสกัดผักคราดหัวแหวน  [ 0 ] [ 17 ]   2021-07-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
01798 วว. โชว์ 3 ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวไรซ์เบอรี่ สำหรับใช้เป็นส่วนผสมอาหาร “ ไซรัปชนิดเข้มข้น น้ำสัมสายชูหมัก ไซเดอร์ ”  [ 0 ] [ 37 ]   2021-07-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01797 วว. ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Microsoft Teams  [ 0 ] [ 43 ]   2021-07-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01794 วว. เชิญชวน “เที่ยวผืนป่า ล่าความรู้” @ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา  [ 0 ] [ 43 ]   2021-07-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
01793 วว. วิจัยพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์สีเขียวจากชานอ้อย สำหรับให้บริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล  [ 0 ] [ 47 ]   2021-07-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
01792 วว. แนะปลูกพรหมทิส ‘Phrom Tistr’ พรรณไม้ลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ พร้อมดันเป็นพืชเศรษฐกิจยุคนิวนอร์มอล  [ 0 ] [ 66 ]   2021-06-28 ไม่มีข้อคิดเห็น
01790 วว. มอบน้ำอิเล็กทรอไลต์ 1,000 ลิตร สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค ให้แก่สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  [ 1 ] [ 56 ]   2021-06-22 Mariana [30-06-2021 16:10]
01789 วว.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะ…หารือเตรียมจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก  [ 1 ] [ 46 ]   2021-06-22 gupta [18-07-2021 15:34]
01788 วว. วิจัยพัฒนาข้าวอุดมซีลีเนียม ทางเลือกใหม่ของผู้บริโภค ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  [ 0 ] [ 96 ]   2021-06-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01787 วว. มุ่งสร้างธุรกิจใหม่ให้ผู้ประกอบการ ด้วยศักยภาพวิจัย ผลิต และบริการ จาก ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม ตั้งเป้าลดนำเข้า 100%  [ 0 ] [ 58 ]   2021-06-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01786 วว. ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคชีน COVID-19 มหาวิทยาลัยรังสิต  [ 0 ] [ 57 ]   2021-06-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
01785 วว. โชว์นวัตกรรมทำเงิน เครื่องหั่นผลไม้อเนกประสงค์พร้อมทอด ประหยัดพลังงาน  [ 0 ] [ 54 ]   2021-06-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
01784 วว.ร่วมงานสัมมนาวิชาการภายใต้สัปดาห์วิทยาศาสตร์อาเซียนครั้งที่ 11  [ 0 ] [ 44 ]   2021-06-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
01783 วว. ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องลดความชื้นข้าวกล้องงอกต้นแบบ ช่วยแก้ปัญหาลานตากข้าวเปลือกหลังการเก็บเกี่ยวไม่เพียงพอ / เพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว  [ 0 ] [ 80 ]   2021-06-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01782 วว. นำ วทน. เสริมแกร่งศักยภาพการแข่งขันผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าว  [ 0 ] [ 81 ]   2021-06-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01781 วว. /พันธมิตรฝึกอบรมออนไลน์ จัดการขยะชุมชน/ของเหลือทิ้งภาคเกษตร มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน  [ 0 ] [ 56 ]   2021-06-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01780 วว.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  [ 0 ] [ 69 ]   2021-06-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01779 วว. ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  [ 0 ] [ 82 ]   2021-06-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
01778 วว. ตรวจประเมินคุณภาพอากาศในห้องผู้ป่วยควบคุมแรงดันศิริราชพยาบาล  [ 0 ] [ 89 ]   2021-05-31 ไม่มีข้อคิดเห็น
01777 วว. มอบผลงาน “น้ำอิเล็กโทรไลต์ สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค” ให้แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด-19  [ 0 ] [ 134 ]   2021-05-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01776 วว. / ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบเงินบริจาค สิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19  [ 0 ] [ 84 ]   2021-05-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01775 วว. / บ.ไทยฟู้ดส์ฯ ประสบผลสำเร็จพัฒนาเทคโนโลยีสกัดโปรตีนเข้มข้นจากพืชฐานชีวภาพของไทยระดับห้องปฏิบัติการ  [ 0 ] [ 111 ]   2021-05-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01774 วว. จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 58 ปี  [ 0 ] [ 106 ]   2021-05-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/66 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537