ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01741 วว. ร่วมขับเคลื่อนนโยบาย BCG ชูผลสำเร็จจัดการขยะชุมชนครบวงจรในพื้นที่ 4 ภูมิภาคของไทย ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน สามารถสร้างรายได้ให้หน่วยงานท้องถิ่นกว่า 10,000,000 บาทต่อปี  [ 0 ] [ 10 ]   2021-03-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01740 วว.จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่”  [ 0 ] [ 13 ]   2021-03-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01739 วว. ร่วมแสดงความยินดีกับนางปานทิพย์ ศรีพิมล เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สคร.  [ 0 ] [ 15 ]   2021-03-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01738 วว.จับมือบริษัทอินฟอร์มาฯ จัดสัมมนาออนไลน์ COSMOTALKS The Virtual Series Ep.1 “การพัฒนาอัตลักษณ์ของส่วนผสมเครื่องสำอางไทยในเชิงพาณิชย์”  [ 0 ] [ 21 ]   2021-03-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01737 วว. ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว “อว. ภายใต้โครงสร้างใหม่” เนื่องจากกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  [ 0 ] [ 17 ]   2021-03-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01736 วว.ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช (รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๙)  [ 0 ] [ 10 ]   2021-03-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01735 วว.จับมือพันธมิตรถ่ายทอดความรู้การจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะชุมชน  [ 0 ] [ 20 ]   2021-03-03 ไม่มีข้อคิดเห็น
01734 วว. /บริษัทอินฟอร์มาฯ จัดสัมมนาออนไลน์การพัฒนาอัตลักษณ์ของส่วนผสมเครื่องสำอางไทยในเชิงพาณิชย์ ฟรี!  [ 0 ] [ 28 ]   2021-03-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
01733 วว. ขยายงานบริการทดสอบใหม่ ! ประเมินสมรรถนะความปลอดภัยจากการชนแผ่นยางพาราหุ้มกำแพงคอนกรีต  [ 0 ] [ 25 ]   2021-03-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
01732 วว. จัด Workshop ความเสี่ยงในการบริหารจัดการเงินทุน มุ่งช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  [ 0 ] [ 75 ]   2021-02-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
01731 วว.ร่วมวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  [ 0 ] [ 61 ]   2021-02-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
01730 วว. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ฟรี! หัวข้อ “การพัฒนาอัตลักษณ์ของส่วนผสมเครื่องสำอางไทยในเชิงพาณิชย์”  [ 0 ] [ 87 ]   2021-02-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01729 วว.เปิดงานสัมมนาออนไลน์ NATIVE COSMEBIZ FIGHT COVID - 19  [ 0 ] [ 67 ]   2021-02-23 ไม่มีข้อคิดเห็น
01728 วว. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบครบวงจร 3 ห้องปฏิบัติการเด่น ลดการแพร่ระบาดโควิด - 19  [ 0 ] [ 86 ]   2021-02-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01727 วว. /บริษัทอินฟอร์ม่าฯ จัดอบรมออนไลน์ยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ผู้ประกอบการไทย ฟรี ! ภายใต้โครงการ BRAND DNA SEASON 6 เพื่อรองรับการเปิดเสรีของ AEC อย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 66 ]   2021-02-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01726 วว. ร่วมขับเคลื่อน BCG Model ให้บริการ LAB ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย  [ 2 ] [ 99 ]   2021-02-18 Mod ets2 indonesia [18-02-2021 09:57]
01725 ศ.(พิเศษ) เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง อว. หารือความร่วมมือ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปน ประจำประเทศไทย  [ 0 ] [ 90 ]   2021-02-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
01724 วว. จัดอบรมการเพิ่มปริมาณคุณภาพผลผลิตมะม่วงนอกฤดู & การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ณ จังหวัดอุดรธานี  [ 0 ] [ 80 ]   2021-02-16 ไม่มีข้อคิดเห็น
01723 วว. ต้อนรับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน เยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชน ณ อาคารคัดแยกขยะตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  [ 1 ] [ 94 ]   2021-02-11 Buslinks [18-02-2021 09:54]
01722 วว.โชว์ผลงานวิจัยไทย ร่วมขับเคลื่อน BCG Model พลังเศรษฐกิจใหม่ พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 115 ]   2021-02-09 ไม่มีข้อคิดเห็น
01721 วว. จับมือ มทร.ล้านนา ในโครงการบริการทดสอบผลิตภัณฑ์สนับสนุนการป้องกันโควิด-19  [ 0 ] [ 112 ]   2021-02-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01720 วว. ร่วมหารือพันธมิตรภาครัฐพัฒนาผลิตภัณฑ์ความงามจากทรัพยากรในประเทศ ส่งเสริม สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชน ด้วย วทน.  [ 0 ] [ 106 ]   2021-02-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01719 ศ.(พิเศษ) เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง อว. หารือความร่วมมือ อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย  [ 0 ] [ 120 ]   2021-02-02 ไม่มีข้อคิดเห็น
01718 วว. โชว์ศักยภาพศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ต่อที่ปรึกษา/ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวง อว. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ สร้างประโยชน์เชิงสังคม เศรษฐกิจ  [ 0 ] [ 144 ]   2021-01-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01717 วว. ต้อนรับหน่วยงานเครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ในโอกาสเยี่ยมชมเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนแบบครบวงจรตาลเดี่ยว  [ 0 ] [ 99 ]   2021-01-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/63 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537