ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01507 วว.ลงพื้นที่จังหวัดระยองติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อน “ศูนย์ต้นแบบ Shared production service”  [ 0 ] [ 2 ]   2020-02-25 ไม่มีข้อคิดเห็น
01505 วว.หารืองานวิจัยไตรภาคีด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ร่วมกับพันธมิตรประเทศญี่ปุ่น  [ 0 ] [ 32 ]   2020-02-21 ไม่มีข้อคิดเห็น
01504 วว. มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 1,000 หลอด สนับสนุนสาธารณรัฐประชาชนจีน ป้องกันการระบาดไวรัส Covid -19 พร้อมแนะเจลล้างมือฯ ที่ดี เปิดใช้ต้องมีกลิ่นแอลกอฮอล์ ใช้ได้บ่อยครั้ง อายุเก็บรักษาประมาณ 2 ปี นับจากวันที่ผลิต  [ 0 ] [ 26 ]   2020-02-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01503 อว.จับมือ คค. พันธมิตรภาครัฐ-เอกชน ยกระดับอุตสาหกรรมระบบรางไทย  [ 0 ] [ 27 ]   2020-02-19 ไม่มีข้อคิดเห็น
01502 วว.ร่วมรณณรงค์ให้คนไทยล้างมือ ป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 แจกสูตรวิธีทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ สูตรเพิ่มสารมือนุ่มลื่น  [ 0 ] [ 13 ]   2020-02-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
01500 วว. แจกฟรี...ต้นกล้าเบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ 1,000 ต้น พร้อมโชว์เทคโนโลยีเพิ่มปริมาณผลผลิตมะม่วงนอกฤดู เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตแก่ยุวชนอาสา / เกษตรกร @ จังหวัดอุดรธานี  [ 0 ] [ 18 ]   2020-02-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
01499 วว. ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีติดตามผลดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มปริมาณ / ผลผลิตมะม่วงนอกฤดู ระบุช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นกว่าเดิม 1-2 เท่า  [ 0 ] [ 27 ]   2020-02-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
01498 วว. ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน CPhI South East Asia 2020 เวทีแสดงสินค้า เทคโนโลยี ด้านส่วนผสมยา สารสกัดจากธรรมชาติ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทย  [ 0 ] [ 22 ]   2020-02-14 ไม่มีข้อคิดเห็น
01497 วว./โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ลงนามสัญญารับบริการรักษาพยาบาล  [ 0 ] [ 33 ]   2020-02-07 ไม่มีข้อคิดเห็น
01494 วว.จับมือ TCELS จัดอบรม “OECD Good Laboratory Practice (GLP) workshop”  [ 0 ] [ 38 ]   2020-02-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01493 วว.ร่วมกับ สป.อว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ “กิจกรรมวิเทศสัญจร ครั้งที่ 10”  [ 0 ] [ 28 ]   2020-02-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01492 วว. โชว์บริการงานวิจัย บริการอุตสาหกรรม ในเวทีจับคู่ธุรกิจสร้างความร่วมมือภาครัฐเอกชน  [ 0 ] [ 34 ]   2020-02-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01491 วว./บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด แจกฟรี! เจลล้างมือ @รถไฟฟ้าฯ สถานีสุวรรณภูมิ  [ 0 ] [ 45 ]   2020-01-31 ไม่มีข้อคิดเห็น
01490 วว. แจกฟรี! เจลล้างมือ @ รถไฟฟ้าฯ สถานีสุวรรณภูมิ  [ 0 ] [ 54 ]   2020-01-30 ไม่มีข้อคิดเห็น
01489 วว.ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน COSMOPROF CBE ASEAN BANGKOK 2020 เวทีแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก สร้างตลาดความงามไทยโตสวนทางกระแสเศรษฐกิจ  [ 0 ] [ 30 ]   2020-01-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01488 วว. เตรียมพร้อมขยายงานให้บริการตรวจประเมินและรับรอง จัดอบรมหลักสูตรการจัดการคาร์บอนขององค์กรตามแนวทาง ISO 14064 และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพิ่มศักยภาพบุคลากร  [ 0 ] [ 37 ]   2020-01-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01487 วว./พันธมิตร ลงพื้นที่ภาคใต้อบรมแลกเปลี่ยนความรู้ สำรวจความต้องการนวัตกรรมในชุมชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม  [ 0 ] [ 43 ]   2020-01-29 ไม่มีข้อคิดเห็น
01486 วว.ร่วมหารือภาครัฐ-เอกชนจังหวัดพะเยา ขับเคลื่อนโครงการ Thai Cosmetopoeia  [ 0 ] [ 39 ]   2020-01-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01485 วว. / อบจ.แพร่ ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตร  [ 0 ] [ 53 ]   2020-01-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
01484 วว./คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมหารือในกรอบการทดสอบประสิทธิผลนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ฯ  [ 0 ] [ 37 ]   2020-01-24 ไม่มีข้อคิดเห็น
01483 วว. รวมพลังพันธมิตรภาครัฐ เอกชน เสริมแกร่ง OTOP/SMEs โดยกลไกฝึกอบรม “BRAND DNA” 4 ภูมิภาค ขับเคลื่อนผ่านโครงการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม รองรับการเปิดเสรี AEC  [ 0 ] [ 74 ]   2020-01-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01482 วว.ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รับตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  [ 0 ] [ 46 ]   2020-01-22 ไม่มีข้อคิดเห็น
01481 วว. จับมือจังหวัดกระบี่ เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากน้ำแร่ธรรมชาติ นำวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/นวัตกรรม สร้างคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติตามอัตลักษณ์ท้องถิ่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมไทยอย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 50 ]   2020-01-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01478 ขอแสดงความยินดี “ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต” ผู้ว่าการ วว. ได้รับคัดเลือกให้เป็นนิสิตเก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2563  [ 0 ] [ 39 ]   2020-01-20 ไม่มีข้อคิดเห็น
01477 วว.จัดประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2563  [ 0 ] [ 37 ]   2020-01-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/56 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537