ค้นหาข่าว
ลำดับที่ หัวข้อข่าว-[จำนวนข้อคิดเห็น] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
01305 วว. โชว์ผลงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานบริการอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจด้วย วทน. ในงาน Thailand Industry Expo 2019 @ อิมแพค เมืองทองธานี  [ 0 ] [ 22 ]   2019-07-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
01304 วว. ร่วมประชุม WAITRO Regional Focal Point (RFP) & Board Meeting 2019 ณ ประเทศเยอรมนี  [ 0 ] [ 76 ]   2019-07-11 ไม่มีข้อคิดเห็น
01302 วว.จัดอบรมภายใต้ “โครงการชุมชนจัดตั้งหมู่บ้านนวัตกรรมต้นแบบสีเขียว เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน”  [ 0 ] [ 66 ]   2019-07-08 ไม่มีข้อคิดเห็น
01301 วว. เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการ ว่าด้วย จริยธรรมของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพัฒนาที่ยั่งยืน  [ 0 ] [ 67 ]   2019-07-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01300 วว.โชว์ผลงานวิจัย “Green & Sustainable Food” ในงานแถลงข่าวการจัดงานฟู้ดอินกรีเดียนท์เอเชีย : Fi Asia 2019  [ 0 ] [ 50 ]   2019-07-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01299 วว./บริษัท อาร์อี ไบโอเมทานอล จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการวิจัยกระบวนการผลิตไบโอเมทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  [ 0 ] [ 43 ]   2019-07-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01298 วว.ต้อนรับอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และคณะ  [ 0 ] [ 37 ]   2019-07-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01297 วว.ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562  [ 0 ] [ 43 ]   2019-07-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01296 คณะผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการ InnoAgri วว. ด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร  [ 0 ] [ 54 ]   2019-07-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
01295 วว. เพิ่มศักยภาพเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วย วทน. จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวสับปะรดผลสดเพื่อการส่งออก  [ 0 ] [ 53 ]   2019-07-01 ไม่มีข้อคิดเห็น
01294 วว.จับมือ มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาความรู้/งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม  [ 0 ] [ 56 ]   2019-06-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01292 วว. เปิดนิทรรศการเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต @ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา  [ 0 ] [ 47 ]   2019-06-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01290 ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. ได้รับการรับรองความสามารถการทดสอบบรรจุภัณฑ์การขนส่งจาก ISTA ประเทศสหรัฐอเมริกา  [ 0 ] [ 39 ]   2019-06-27 ไม่มีข้อคิดเห็น
01289 วว.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. สู่ชุมชน เพื่อสร้างสังคมนวัตกรรม  [ 0 ] [ 54 ]   2019-06-26 ไม่มีข้อคิดเห็น
01288 วว. จับมือบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) มุ่งประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ  [ 0 ] [ 201 ]   2019-06-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
01287 วว.ร่วมกับ ESCAP จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ International Workshop on Intellectual Property Management and Technology Licensing  [ 0 ] [ 88 ]   2019-06-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
01286 วว. ผนึกกำลังสมาคมเพื่อนชุมชน การนิคมอุตสาหกรรมฯ เทศบาลตำบลเนินพระ อบต.ตำบลนาขวัญ จังหวัดระยอง นำ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม พัฒนาชุมชนพื้นที่ EEC อย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 72 ]   2019-06-18 ไม่มีข้อคิดเห็น
01285 พิธีเปิดงาน OTOP Midyear 2019 ... วว.ร่วมโชว์ผลงานการยกระดับสินค้า OTOP ทุกภูมิภาค ...ภายใต้โครงการ Big Rock  [ 0 ] [ 76 ]   2019-06-17 ไม่มีข้อคิดเห็น
01284 วว. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด ประจวบคีรีขันธ์ มุ่งมาตรฐาน GMP เพื่อการส่งออกต่างประเทศ  [ 0 ] [ 96 ]   2019-06-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01283 วว. ระบุศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงคัดบรรจุสับปะรด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีประสิทธิภาพตอบโจทย์เกษตรกร มุ่งมาตรฐาน GMP เพื่อส่งออกต่างประเทศ  [ 0 ] [ 100 ]   2019-06-13 ไม่มีข้อคิดเห็น
01282 วว. ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการจัดงาน OTOP Midyear 2019 นำทัพ 24 ผู้ประกอบการร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ @ อิมแพค เมืองทองธานี  [ 0 ] [ 108 ]   2019-06-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
01281 ผู้ว่าการ วว.บันทึกเทปรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  [ 0 ] [ 81 ]   2019-06-10 ไม่มีข้อคิดเห็น
01279 วว. จัดเสวนา Environment Crisis : สิ่งแวดล้อมวิกฤต ทุกชีวิตต้องช่วยกัน  [ 0 ] [ 110 ]   2019-06-05 ไม่มีข้อคิดเห็น
01277 วว.ร่วมงาน กฟผ. ในโอกาสครบรอบ 46 ปีรัฐพิธีเปิดเขื่อนจุฬาภรณ์  [ 0 ] [ 89 ]   2019-06-04 ไม่มีข้อคิดเห็น
01276 วว.ลงนามไว้อาลัย “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์” ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  [ 0 ] [ 89 ]   2019-05-31 ไม่มีข้อคิดเห็น
- ข่าวใหม่ - ข่าวเก่าเก่า - ข่าวที่มีผู้เปิดอ่าน - ข่าวที่มีผู้แสดงความคิดเห็นมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/49 [หน้าถัดไป = 2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533 เทเล็กซ์ 21392 TISTR TH
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537