วว. / BLCP ลงนามขยายความร่วมมือ...มุ่งพัฒนาของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน
     ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โอกาสนี้ ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. นายธัชชัย เพลินขจรเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย BLCP พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว. ร่วมเป็นเกียรติ ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี
     สำหรับการลงนามในครั้งนี้เป็นการขยายต่อความร่วมมือระหว่าง วว. และ BLCP โดยมีระยะเวลา 3 ปี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการใช้ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ อุปกรณ์การตรวจสอบประเมินเตรียมความพร้อมในการใช้งานอุปกรณ์ การพัฒนาของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากถ่านหินด้วยเทคโนโลยีสะอาด โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยทิ้ง และเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการ นำมาซึ่งความมั่นคงและเข้มแข็งและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน ที่สนองตอบนโยบาย BCG ของรัฐบาล รวมทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

นำเสนอข่าวโดย วันที่  15-09-2021 14:56

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537