วว. ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน
     ศ . (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยสู่ชุมชน “อว. Clean & Clear” เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชน โดยเน้นการเข้าไปเคลียร์พื้นที่ ทำความสะอาด ป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 โอกาสนี้ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย พร้อมนี้ วว. ได้ร่วมกิจกรรมโดยนำ น้ำอิเล็กทรอไลต์ สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค ทำความสะอาดในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ซอยโยธี กรุงเทพฯ

     อนึ่ง น้ำอิเล็กทรอไลต์ สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ วว. มีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา โดยไม่มีสารตกค้าง มีข้อดี คือ ไม่ติดไฟ เมื่อเทียบกับการใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ ข้อแนะนำการใช้งานและการฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน ASTM E2315-16 ใช้สำหรับฉีดพ่นและเช็ดถูทำความสะอาดอาคารบ้านเรือน

นำเสนอข่าวโดย วันที่  06-09-2021 18:56

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537