วว. ลงนาม มจพ.ร่วมกันพัฒนางานวิจัย /หลักสูตร/ ห้องปฏิบัติการ ...สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย     ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจสร้างความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตร การวิจัย การพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม หวังนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทย โอกาสนี้ นายวิรัช จันทรา รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. อาจารย์ ดร.กิตติชัย โศจิพันธุ์ ประธานคลัสเตอร์ระบบราง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรังศี เดชเจริญ ประธานคลัสเตอร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มจพ. คณะผู้บริหาร วว. และคณาจารย์ มจพ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม กวท. วว. เทคโนธานี

     ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว.ชี้แจงว่า ความร่วมมือระหว่าง วว. และ มจพ. ในครั้งนี้มีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวกับการวิจัย เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักวิจัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านระบบรางและยานยนต์สมัยใหม่ หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ การทดสอบมาตรวิทยา และการรับรองคุณภาพ วัสดุการผลิตและวิศวกรรมพื้นผิว พลังงานและสิ่งแวดล้อม สุขภาพ การแพทย์ และการดูแลผู้สูงอายุ ตลอดจนแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักวิจัย ระหว่าง วว. และ มจพ. รวมถึงการปฏิบัติการฝึกงานและโครงการวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา

     “...ในนามของ วว. รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามความร่วมมือกับ มจพ. ซึ่ง วว. เป็นหน่วยงานที่สั่งสมมีองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและงานบริการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน วว. มุ่งเน้นการทำงานวิจัยที่สนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของทั้ง 2 ฝ่าย และมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ๆ และองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต…” ผู้ว่าการ วว. กล่าวสรุปในตอนท้าย
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. กล่าวเพิ่มเติมว่า มจพ.รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามความร่วมมือกับ วว. เป้าหมายของ มจพ.คือการเป็นสถาบันการศึกษาระดับต้นๆ ของประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างเข้มแข็งในด้านการวิจัยพื้นฐาน พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา รวมถึงพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ การร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือ ยังเป็นการสนองตอบนโยบายรัฐ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ประเทศอีกด้วย
     

นำเสนอข่าวโดย วันที่  22-08-2019 14:49
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


810 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 11 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

0.0%
[4]

100.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537