เตาชีวมวลเพื่อชุมชน

การพัฒนาเตาชีวมวลเพื่อชุมชน   เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนแผนพัฒนาพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนใช้ทรัพยากรชีวมวลในท้องที่เป็นเชื้อเพลิง  เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน   ดังนั้นทีมนักวิจัยได้พัฒนาเตา…

View More เตาชีวมวลเพื่อชุมชน