การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์แบบบูรณาการ

ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวถือได้ว่าเข้ามามีบทบาทและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการดำเนินการที่ผ่านมาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชน ยังเป็นการผลิตที่สืบทอด…

View More การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์แบบบูรณาการ