ลำดับ
ไม้เลื้อยในป่าสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
Woody Climbers in Sakaerat Environmental Research Station
 

Family / Thai name

ชื่อวงศ์ / ชื่อไทย

Genus species

สกุล-ชนิด

Common name

ชื่อสามัญ

ANCISTROCLADACEAE (วงศ์ค้อนหมาแดง)

1

ลิ้นกวาง Ancistrocladus tectorius (Lour.) Merr.)
 
ANNONACEAE (วงศ์กระดังงา)
2 นมแมวซ้อน Anomianthus dulcis (Dunn) J. Sinclair  
3 นมงัว Artabotrys harmandii Finet & Gagnep.  
4 น้ำเต้าน้อย Cyathostemma micranthum (A. DC.) J. Sinclair  
5 สายหยุด Desmos chinensis Lour.  
6
นมแมว Melodorum siamense (Scheff.) Ban  
7 นมช้าง Uvaria cordata (Dunal) Alston)  
8 เงาะพวงผลกลม Uvaria fauveliana (Finet & Gagnep.) Pierre ex Ast.)  
9 นมควายน้อย Uvaria hahnii (Finet & Gagnep.) J. Sinclair  
10 กล้วยไอ้พอน Uvaria lurida Hook.f. & Thomson)  
11
พีพวนน้อย Uvaria rufa Blume  
12
กล้วยอีเห็น Uvaria dac Pierre ex Pierre ex Finet & Gagnep.  
APOCYNACEAE (วงศ์โมก)
13
โมกเครือ Aganosma marginata (Roxb.) G. Don  
14
กุมาริกา Parameria barbata K. Schum. var. pierre Kerr  
15
คุย Willughbeia edulis Roxb.  
APOCYNACEAE (วงศ์ลั่นทม)
16
ส้มลม Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire  
17
เครือนางนวล Aganosma cymosa (Roxb.) G. Don)  
18
ไส้ตัน Aganosma marginata (Roxb.) G. Don  
19
เครือข้าวมวก Alyxia siamensis Craib  
20
โมกหอม Chonemorpha frgrans (Moon) Aston)  
21
เครือปลาสงแดง Ichnocarpus frutescens (L.) W.T.Aiton  
22
เครือขางปุก Melodinus camodiensis Pierre ex Spire  
23
เครือเขามวกขาว Parameria laevigata (Juss.) Moldenke  
24
มงกรเหลือง Strophanthus perakensis cort. Ex King & Gamble  
25
มังกรแดง Strophanthus wallichii A.DC.  
26
เถามวกขาว Urceola minutiflora (Pierre) D.J. Middleton  
27
ชำมะนาดเล็ก Vallaris solanacea (Roth) O.Kuntz)  
28
เถาไม้ยาง Willughbeia edulis Roxb.  
 
ASCLEPIDIACEAE (วงศ์ดอกรัก)
29
เถามวน Gymnema latifolium Wall.  
30
หัวใจทศกัณฑ Hoya kerrii Craib  
31
นมพิจิตร Hoya parasitica (Roxb.) Wall. Ex Traill  
32
ข้าวสารดอกเล็ก Raphistemma hooperianum (Blume) Decne.  
33
เถาไพสง Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.  
34
ซุดแดง Toxocarpus spirei Costantin  
35
เถาวัลย์แดง Toxocarpus villosus Decne.  
 
BIGNONIACEAE (วงศ์แคป่า)
36
เครือหมูปอย Nyctocalos brunfelsiiflorus Teijsm. & Binn.  
CAESALPINIACEAE (วงศ์ราชพฤกษ์)
37
เครือเขาแกบ Bauhinia curtisii Prain  
38
แสลงพันเถา Bauhinia pulla Craib  
39
เสี้ยวป่า Bauhinia saccocalyx Pierre  
40
กระไดลิง Bauhinia scandens L. var. horsfieldii (Miq.) K. et S.S. Larsen  
41
กำจาย Caesalpinia digyna Rottler  
42
เทพ Pterolobiun microphyllum Miq.  
 
COMBRETACEAE (วงศ์สมอ)
43
อวดเชือก Combretum latifolium Blume  
44
เล็บมือนาง Quisqualis indica L.  
 
CONNARACEAE (วงศ์ถอบแถบ)
45
ถอบแถบ Connarus cochinchinensis (Baill.) Pierre  
46
หมาตายพรากราก Rourea minor (Gaertn.) Leenh.  
47
มะขามเครือ Roureopsis stenopetala (Griff) Schellenb.  
 
CONVOLVULACEAE (วงศ์ผักบุ้ง)
48
เครือพูเงิน Argyreia mollis (Burm.f.) Choisy  
49
เถาหมัน Erycie citriniflora Griff.  
50
กาติด Erycribe cochinchinensis Gagnep.  
51
ม้ากระทืบโรง Neuropeltis racemosa Wall.  
52
ลดาดง Porana spectabilis Kurz  
53
ปดขนแข็ง Tetrcera sarmentosa (L.) Vahl subsp. Asiatica (Lour.) Hoogland  
 
CUCURBITACEAE (วงศ์แตง)
54
ตำลึง Coccinia grandis (L.) Voigt  
 
DILLENIACEAE (วงศ์ส้าน)
55
รสสุคนธ Tetracera loueiri (Fin. & Gagnep.) Pierre ex Craib  
 
GNETACEAE
56
เมื่อยดำ Gnetum cuspidatum Blume  
57
เมื่อย Gnetum montanum Markgr.  
 
LABIATAE (วงศ์โหระพา)
58
คางแมว Gmelina asiatica L.  
59
กระดูกกบ Hymenopyramis brachiata Wall. Ex. Schaure  
 
LEGUMINOSAE-CAESALPINOIDEAE
60
เครือเขาหนัง Bauhinia bassacensis Pierre ex Gagnep  
61
สะบ้า Entada rheedii Spreng.  
 
LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE (วงศ์ไม้สีเสียด)
62
ส้มป่อย Acacia concinna (Willd.) DC.  
63
ชะเอมป่า Albizia myriophylla Benth.  
64
มะกล่ำตาหน Arus precatorius L.  
 
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE (วงศ์ประดู่)
65
เถาพันซ้าย Spatholobus parviflorus (DC.) Kuntze  
66
ถั่วแปบช้าง Afgekia sericea Craib  
67
กระพี้เถา Dalbergia stipulacea Roxb.  
68
เครือคางควาย Dalbergia velutina Benth.  
69
เครือเขาหนัง Derris scandens (Roxb.) Benth.  
70
สะบ้าลิง Mucuna macrocarpa Wall.  
71
จานเครือ Milletia extensa Benth.  
MALPIGHIACEAE (วงศ์โนรา)
72
โนรีแม่กก Hiptage condita Craib  
73
โนรีเกาะช้าง Hiptage monopteryx Sirirugsa  
74
ก่ายกอมเครือ Aspidopterys tomentosa (Blume) Juss.  
75
โนรา Hiptage benghlensis (L.) Kurz subsp. Benghalensis  
 
MENISPERMACEAE (วงศ์บอระเพ็ด)
76
เถาย่านาง Tiliacora triandra (Colebr.) Diels  
77
บอระเพ็ด Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook. F. et Thomson  
78
ชิงช้าสะแกราช Tinospora siamensis Forman  
 
MIMOSACEAE (วงศ์กระถิน)
79
หนามสนิม Acacia comosa Gagnep.  
 
MORACEAE
80
แกแล Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner  
 
MYRSINACEAE (วงศ์พิลังกาสา)
81
ส้มอ๊อบแอ๊บ Embelia sucoriacea (C.B.Clarke) Mez  
 
OLECEAE (วงศ์มะลิ)
82
มะลิไส้ไก Jasminum elongatum (Bergius) Willd.  
83
มะลิวัลย Jasminum lanceolaria Roxb. Subsp. Lanceolaria  
84
เขี้ยวงูเล็ก Jasminum nervosum Lour.  
85
เหล็กเหลี่ยม Myxopyrum smilacifolium Blume subsp. Confertum (Kerr)  
86
ฝนแสนห่า Myxopyrum smilacifolium Blume subsp. Smilacfolium  
87
มะลิไส้ไก Jasminum scandens (Retz.) Vahl.  
88
มะลิสยาม Jasminum siamense Craib.  
 
OPILIACEAE (วงศ์ผักหวาน)
89
เถาเดือยไก Cansjera rheedii J.F.Gmel.  
 
ORCHIDACEAE (วงศ์กล้วยไม้)
90
เถางูเขียว Vanilla aphyla Blume  
 
PASSIFLORACEAE (วงศ์กระทกรก)
91
กะทกรก Passiflora foetida L.  
 
RHAMNACEAE
92
พวงจะริตา Gouania leptostachya DC.  
93
เครือปลอก Ventilago harmandiana Pierre  
94
ตะครอง Ziziphus cambodiana Pierre  
95
เล็บเหยี่ยว Ziziphus oenoplia (L.) Mill. var. oenoplia  
 
RUBIACEAE (วงศ์เข็ม)
96
เขาวัว Uncaria laevigata Wall. ex G.Don  
97
คัดเค้าเล็ก Fagerlindia sinensis (Lour.) Tirveng.  
98
ยอย่าน Morinda umbellata L.  
99
ใบต่างดอก Mussaenda glabra Vahl  
100
คัดเค้า Oxyceros horridus Lour.  
101
พญาท้าวสะเอว Oxyceros bispinosus (Griff.) Tirveng.  
102
ช้างงาเดียว Luvunga scandens (Roxb.) Buch.-Ham.  
103
เถางูเห่า Toddalia asiatica (L.) Lam.  
 
SCHIZAECEAE (ย่านลิเภา)
104
หญ้าลิเภา Lygodium flexuosum Sw.  
 
SIMAROUBACEAE (วงศ์มะยมป่า)
105
สีฟันคนฑา Harrisonia perforata (Blanco) Merr.  
 
SOLANACECE (วงศ์มะเขือ)
106
มะแว้งเครือ Solanum trilobatum L.  
 
STEMONACEAE (วงศ์หนอนตายหยาก)
107
หนอนตายหยาก Stemona tuberosa Lour. var. tuberosa  
 
STERCULIACEAE
108
ละหุ่งเครือ Byttneria andamensis Kurz  
 
SYMPHOREMATACEAE (วงศ์ซิมโฟรีมา)
109
เถาประโยด Sphenodesme microstylis C.B.Clarke  
110
เครือออน Congea tomentosa Roxb.  
111
แพ่งเครือ Sphenodesme mollis Crai  
 
THUNBERGIACEAE (วงศ์รางจืด)
112
หูปากกา Thunbergia fragrans Roxb. var. fragrans  
113
สร้อยอินทนิล Thunbergia grandiflora (Roxb. Ex Rottl.) Roxb.  
114
รางจืด Tetrastigma lanceolarium (Roxb.) Planch.  
 
VITACEAE (วงศ์องุ่น)
115
เถาน้ำ Tetrastigma lanceolarium (Roxb.) Planch.  

ข้อมูลและภาพโดย..
หนังสือไม้เลื้อยในป่าสะแกราช..โดย  ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น, จิรพันธ์ ศรีทองกุล และ อนันต์ พิริยะภัทรกิจ
วิทยานิพนธ์ อนุกรมวิธานของไม้เถาเนื้อแข็ง ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
โดย นางสาวภราดร สามสูงเนิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์