โครงการวิจัยที่ได้ดำเนินการในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช   มาตั้งแต่ ปี   พ.ศ. 2510 

               (ปีก่อตั้งสถานีฯ สะแกราช)  ได้มีนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาใช้พื้นที่สถานีฯ สะแกราช   เพื่อทำการ

               วิจัยแล้วมากกว่า 199 เรื่อง ผลงานวิจัยดังกล่าวได้สร้างองค์ความรู้และประโยชน์ในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ

               ของประเทศอย่างมากมายโดยโครงการวิจัยดังกล่าวได้แบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ  ดังต่อไปนี้ 


เรื่อง

หัวหน้าโครงการ/ผู้ร่วมวิจัย

หน่วยงาน

ปีดำเนินการ(พ.ศ.)

1) Selection of site for studies in Dry

Evergreen Forest (*)

- Frank Barnett

- Frank Nicholls

- Kamdhorn Suvarnkich

- Tuan Komkrit

ASRCT (TISTR)

1966

2) Reconnaisance Geological Survey of the
ASRCT Sakaerat Experiment
Station

- Amorn Methikul

- Montri Silpalit


Mineral Resources
Department

1968

3) Preliminary Study of Evaporation and
Transpiration in dry Evergreen forest
At Sakaerat Experiment Station

- Sanga Sabhasi

- Kasem Chunkeo

- Choompol Ngampongsai

Kasetsart University

1968

4) Inventory of Vegetation in one hectare
centered on forest tower, ASRCT
Sakaerat Experiment Sation

- Tem Samitinand

- Chumsri Chaiyanand

- Anand Nalamphun

- Thawatchai Santisuk

Royal Forestry Department

1968

5) Structure and floristic composition
of forest vegetation at sakaerat
variation of floristic composition
along a transect through dry-
evergreen and dry dipterocarp forest

- Sanga Subhasri

- Ath Boonnitee

- Choob Khemnark

- Sanit Aksornkoae

Kasetsart University

1968

6) The defoliation of teng (Shorea obtusa
wall) and rang (Pentacme suavis
A. DC.) at ASRCT Sakaerat
Experiment station

- Anan Nalamphun

- Thawatchai Santisuk

- Tem Smitinand

Royal Forestry Department

1968

7) Delailed soil survey of the north-

eastern portion of ASRCT Sakaerat

Experiment Station (*)

- F. Bos

- Vichit Thunduan

ASRCT (TISTR)

1968

8) Inventory of Jauna at ASRCT

Sakaeraat Experiment Station (*)

- Prasert Lohavanijaya

- Kitti Thonglongya

- Noel Kobayashi

- Aye Aye Khaing Fields

- Lakhana Boonliang

- Sukhum Pongsaphipatana

- Suphachai Sittilert

- Sunee Krutanut

- Vasana Sukapanpatharam

ASRCT (TISTR)

1968

9) Seasonality and intensity of rainfall in

North-eastern Thailand (*)

- Frank G. Nicholls

- Dumrong Charoensook

- Ittipon Padungchewit

- Anuri Chintakananda

- Suparn Chamswasdi

ASRCT (TISTR)

1968

10) Microbial studies of the surface

waters of ASRCT Sakaerat

Experiment Station (*)

- Poonsuk Atthasampunna

- Malee Sundhagul

ASRCT (TISTR)

1968

11) Flora of Sakaerat, Part One (*)

- Tem Smittinand

- Chamlong Phengkhlai

- Chumsri Chaiyanand

- Leena Phuphatanapong

- Thawatchai Santisuk

- Sally Reynolds

Royal Forestry Department

1968

12) The preliminary study of forest fire

in dry deciduous forest at ASRCT

Sakaerat Experiment Station (*)

- Anand Nalalmphun

- Thawatchai Santisuk

- Tem Smitinand

Royal Forestry Department

1968

13) Primary Production in Dry-Evergreen
forest at Sakaerat

- Sanga Sabhasi

- Choob Khemnark

- Sanit Aksornkoae

- Padoem Ratisoonthorn

Kasetsart University

1968

14) A Demonstration of Land System
Study Technoques at Sakaerat
Experiment Station

- H.A. Haantjens

- P.C. Heyligers

ASRCT(TISTR)

1969

15) Micrometeorological Instrumentation
and Installation at ASRCT Sakaerat
Experimentation

- Joseph Zabransky

ASRCT (TISTR)

1969

16) Mesometteorological Observations at
ASRCT Sakaerat Experiment Station

- Joseph Zabransky

ASRCT (TISTR)

1969

17) Mesometteorological Observations at
ASRCT Sakaerat Experiment Station
(from November 1967 to Jun. 1969)

- Joseph Zabransky

ASRCT (TISTR)

1969

18) Acrodictiopsis A New Genus of

Hyphomycete from Thailand (*)

- Bermin F. Weibacher

ASRCT (TISTR)

1970

19) Field work for a study of the
Amphibians and Reptiles of the
ASRCT Sakaerat Experiment Station

- W. Ronald Heyer

ASRCT (TISTR)

1970

20) Field work for a study of the

Amphibians and Reptites (*)

- W. Ronald Heyer

ASRCT (TISTR)

1970

21) Study on Cellulose Decomposition in
the soils at Sakaerat Experiment Station


- Malee Sundhagul

- Chaiyut Klinsukont


ASRCT (TISTR)

 

1971

22) Mesometeorological Observation at
ASRCT Sakaerat Experiment Station

- Somsak Supornrantana

ASRCT (TISTR)

1972

23) The Defoliation of Yang Krat
(Dipterocarpus Intricatur Dyer) and
Daeng (Xylia Kerrii Craib & Hutch)
 

- Tem Smitinand

- Thawatchai Santisuk

- Anand Nalamphun

Royal Forestry Department

1974

Remark : ASRCT : Applied Scientific Corporation of Thailand
               : TISTR : Thailand Institution of Scientific and Technology Research