คลิ๊กดูรายละเอียดภายในอาคาร คลิ๊กดูรายละเอียดภายในอาคาร คลิ๊กดูรายละเอียดภายในอาคาร คลิ๊กดูรายละเอียดภายในอาคาร คลิ๊กดูรายละเอียดภายในอาคาร คลิ๊กดูรายละเอียดภายในอาคาร

 หมายเลข
ชื่อ
 หมายเลข
ชื่อ
1.
 อาคารสำนักงาน "สะแกราชา" (Sakaeracha office)
20.
เรือนเพาะชำ (Nursery)
2.
บ้านพัก "นิทราเป็นสุข" (Nithrapensuk dormitory)
21.
เรือนเพาะเห็ด (Mushroom nursery)
3.
บ้านพัก "สนุกชีวา" (Sanukchiwa dormitory)
22.
ลานอาหาร 1 (Outdoor eating area 1)
4.
อาคารสำนักงาน "เทวาอารักษ์" (Thewa-arak office)
23.
ลานอาหาร 2 (Outdoor eating area 2)
5.
อาคารปฏิบัติการและห้องพักนักวิจัย "เย็นจิต" (Yenchit house)
24.
ศาลหลวงพ่อพรหมเพชร (Shrine)
6.
บ้านพัก "สนิทฤดี" (Sanitruedi dormitory)
25.
ศาลเจ้าพ่อหลวงราช (Shrine)
7.
บ้านพัก "บุตรีสวรรค์" (Buttrisawan dormitory)
26.
ห้องน้ำรวม (Bthroom and toilet)
8.
บ้านพัก "มีอันจะกิน" (Mianchakin dormitory)
27.
สนามเปตอง 1 (Betong/Bocce ball court 1)
9.
บ้านพัก "ยุพินใฝ่ฝัน" (Yupinfifun dormitory)
28.
สนามตะกร้อ (Takrow court)
10.
บ้านพัก "สวรรค์ลิขิต" (Sawanlikhot dormitory)
29.
ศาลาแปดเหลี่ยม (Gazebo)
11.
บ้านพัก "นิมิตรไม่สร่าง" (Nimitmiseng dormitory)
30.
สนามเปตอง 2 (Betong/Bocce ball court 2)
12.
บ้านพัก "สว่างอารมณ์" (Sawang-arom dormitory)
31.
บ่อพักน้ำ 1 63 ม.3 (Cistern 63 m.3)
13.
บ้านพัก "ชมวนา" (Chomwana dormitory)
32.
บ่อพักน้ำ 2 100 ม.3 (Cistern 100 m.3)
14.
บ้านพัก "ชบาไพร" (Chabaphi dormitory)
33.
บ่อพักน้ำ (Cistern)
15.
หอประชุมสัมมนาหลวงราช (Hall)
34.
ถังน้ำเชมเปญ 20 ม.3 (Cistern 20 m.3)
16.
บ้านล๊อกประสาน วว. (TISTR Interlocking block)
35.
ถังน้ำบล๊อกประสาน วว. 3 ถัง 21 ม.3 (TISTR Interlocking block cistern 21 m3)
17.
ร้านค้าสวัสดิการ (General store)
36.
ถังน้ำบล๊อกประสาน วว. 1 ถัง 7 ม.3 (TISTR Interlocking block cistern 7 m3)
18.
คลังพัสดุ (Store room)
37.
ที่พักขยะ (Bubbish logge)
19.
คลังน้ำมัน (Petrol station)
38.
หอคอย 1 (Observation 1)

จำนวนอาคารบ้านพัก
บ้านนิทราเป็นสุข
อาคาร 2
ชั้น 1  มี 3 ห้อง ห้องละ 4 เตียง สุขา 5 ห้อง อาบน้ำ 5 ห้อง
ชั้น 2  มี 3 ห้อง ห้องละ 4 เตียง สุขาและอาบน้ำ 2 ห้อง
24 เตียง
บ้านสนุกชีวา
อาคาร 3
ชั้น 1  มี 3 ห้อง ห้องละ 4 เตียง สุขาและอาบน้ำ 4 ห้อง
ชั้น 2  มี 3 ห้อง ห้องละ 4 เตียง สุขาและอาบน้ำ 2 ห้อง
24 เตียง
บ้านมีอันจะกิน
อาคาร 8
ชั้น 1 มี 2 ห้อง 811 = 7 เตียง  และ 812 = 17 เตียง
ชั้น 2  มี 2 ห้อง 821 = 12 เตียง  และ 822 = 12 เตียง
ชั้น 1 มีสุขา 12 ห้อง ห้องอาบน้ำ 6 ห้อง (สุขาชาย 5 ห้อง  สุขาหญิง 7 ห้อง  ห้องอาบน้ำชาย 3 ห้อง  อาบน้ำหญิง 3 ห้อง)
48 เตียง
บ้านสวรรค์ลิขิต
อาคาร 10
ชั้น 1  มี 6 ห้อง, 6 เตียง 2 ห้อง,  4 เตียง 4 ห้อง
ชั้น 2  มี 6 ห้อง,  6 เตียง 2 ห้อง,  4 เตียง 4 ห้อง
สุขาและอาบน้ำทุกห้อง
56 เตียง
รวม
152 เตียง

     ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2554

 คลิ๊กที่ภาพอาคารเพื่อดูรายละเอียดภายในอาคาร