คลิ๊กดูห้องภายในอาคาร


อาคารรับรอง อาคาร 10 "สวรรค์ลิขิต" สร้างจากอิฐบล็อกประสาน วว. คลิ๊กอาคารเพื่อดูภายใน
อาคาร 2 ชั้น มีห้องนอนจำนวน 12 ห้อง เตียงนอน 56 เตียง
ชั้นล่าง มีจำนวน 6 ห้อง แบ่งเป็น ห้อง 1011 มี 5 เตียง, ห้อง 1012, 1013, 1014, 1015 มีห้องละ 4 เตียง และ ห้อง 1016 มี 6 เตียง

ชั้นบน มีจำนวน 6 ห้อง แบ่งเป็น ห้อง 1021 มี 5 เตียง, ห้อง 1022, 1023, 1024, 1025 มีห้องละ 4 เตียง และ ห้อง 1026 มี 6 เตียง

 

 

อาคาร 10 บ้านสวรรค์ลิขิต